HomeNieuwsAlgemene Plaatselijke Verordening (APV)

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Publicatiedatum: 7 jan. 2020

Tijdens de raadsvergadering van 3 december 2019 is de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan de orde geweest. De APV is een gemeentelijke verordening waarin regels gesteld worden wat wel en niet mag binnen de gemeentegrenzen. Uiteraard binnen de kaders van landelijke wetgeving. De regels die in de APV worden opgenomen, dienen vooral om de leefbaarheid te bevorderen en overlast tegen te gaan. Er staan bijvoorbeeld regels in over sluitingstijden van de horeca, geluidsoverlast in de openbare ruimte maar ook bijv. maatregelen tegen stankoverlast.

In de nieuwe APV wordt voorgesteld dat de sluitingstijd van de horeca vervroegd wordt van 3:00 uur naar 2:00 uur. We hebben aangegeven dit te steunen, omdat dit een verbetering is t.o.v. de huidige situatie, hoewel 2:00 uur ’s nachts wat ons betreft nog steeds veel te laat is.

In de huidige APV staat dat terrassen tussen 00:00 uur en 09:00 uur gesloten moeten zijn. In de nieuwe APV wordt de openingstijd van een terras gekoppeld aan de openingstijd van de ‘openbare inrichting’ zelf. Daar zijn we als SGP-fractie niet blij mee. Niemand zit in zijn omgeving te wachten op een terras waar tot 2:00 ’s nachts mensen zitten. Zelfs als het er beschaafd en rustig aan toegaat, zal de omgeving daar toch last van hebben. Geluid draagt ’s nacht nu eenmaal ver.

In Reimerswaal hebben we een opvallend ruim beleid voor hoe lang er muziek gedraaid of gemaakt mag worden in de openbare ruimte. Het is in sommige gevallen toegestaan om ver na 00:00 uur nog muziek te draaien of te maken. Merkwaardig, zeker gezien het feit dat grote muziekfestivals in den lande vaak om 00:00 uur moeten stoppen. Dit valt onder het Evenementenbeleid waar op dit moment aan gewerkt wordt. Wat de SGP-fractie betreft moeten we terughoudend zijn met muziek in de openbare ruimte, maar zeker in de nachtelijke uren. 23:00 lijkt ons een mooi tijdstip om de rust weer te laten keren.

Het laatste punt dat ik aan wil stippen is dat in de concept-APV het vloekverbod gehandhaafd blijft. Landelijk staat dit ter discussie omdat een vloekverbod in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Toch is het voorstel om het te handhaven om hiermee een signaal af te geven dat we vloeken en grof taalgebruik niet normaal vinden.

Na de bespreking in de gemeenteraad op 3 december jl. ligt de APV tot eind januari 2020 ter inzage. Iedere inwoner van Reimerswaal kan hierover een zienswijze indienen. Al deze zienswijzen worden meegenomen in het verdere proces. Schroom niet om uw zienswijze in te dienen!

Maarten Both