Wij zijn Jan Kees & Mirjam Flikweert, beiden 33 jaar oud. We zijn gezegend met vijf kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar.

De kinderen zitten nog op de basisschool. Jan Kees werkt als constructeur bij een ingenieursbureau en Mirjam is naast moeder hulpverlener bij een GGZ-instelling.

"We beseffen hoe enorm belangrijk het is dat onze kinderen opgroeien in een warm liefdevol gezin."

Het belangrijkste voor ons is dat we leven vanuit het geloof en diepe besef dat God ons in deze wereld geplaatst heeft en ons leven leidt. We zijn hier op aarde om Hem en de mensen om ons heen lief te hebben. Ons grote uitgangspunt hiervoor is Zijn liefde voor ons. Als gezin zoeken we ernaar alles met liefde en overtuiging te doen voor de mensen om ons heen. In onze straat, op ons werk en in de kerk.

Onze basis is de liefde tussen ons als man en vrouw, naar onze kinderen, ons gezin. We beseffen hoe enorm belangrijk het is dat onze kinderen opgroeien in een warm liefdevol gezin. Het gezin als veilige basis, daarvoor staan wij op de bres. Niet het minst omdat ik (Mirjam) in mijn werk al verschillende keren heb meegemaakt dat problemen die mensen nu hebben hun oorsprong vinden in het feit dat zij niet uit een warm gezin komen. De waarde van het gezin en trouw in het huwelijk zijn daarom voor ons heel erg belangrijk. De SGP komt daar ook voor op.