HomeFractieVerkiezingsprogrammaBestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

De SGP hecht eraan dat het gemeentebestuur goed luistert naar de inwoners en actief betrokken is op heel de samenleving. Behoorlijk bestuur is van essentieel belang voor het vertrouwen van de burgers in de overheid. Daarvoor zijn de volgende punten van belang:  

  

 • integriteit van het gemeentebestuur.  
  Eerlijkheid, oprechtheid, openheid en integriteit zijn essentieel voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. Het is belangrijk dat op het gebied van integriteit geen grenzen opgezocht worden. Dat vraagt een doorlopend kritische houding van zowel college als raad om alle (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.    

 • goede communicatie met de burgers. 
  De overheid staat in dienst van de samenleving. Goede communicatie van de regels en diensten van de gemeente zorgt dat de burgers ook ervaren dat de overheid er is voor burgers. 

 • algemeen belang gaat boven het individueel belang. 
  Politiek is vaak het afwegen van belangen. Een belangrijke richtlijn daarbij is dat het algemeen belang boven individueel belang gaat. De overheid is er voor iedereen en mag daarom niemand bevoordelen ten koste van het algemeen belang.    

 • samenwerking (bijvoorbeeld in gemeenschappelijke regelingen) moet duidelijke maatschappelijke en economische voordelen opleveren en mag niet ten koste gaan van de identiteit van Reimerswaal. 
  Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen. Daarom is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Samenwerken biedt veel voordelen. Een kleine organisatie is nu eenmaal kwetsbaarder dan een grote organisatie, en veel zaken kunnen door samenwerken efficiënter en effectiever geregeld worden. Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen mag echter niet ten koste gaan van de unieke identiteit van Reimerswaal. Bij het afwegen van nieuwe samenwerkingsverbanden is dat dan ook een belangrijk criterium.                            

 • waardering van de kracht van de samenleving en binnen de kaders van het gemeentelijk beleid ruimte geven aan maatschappelijk initiatief. 
  De SGP staat voor een kleine overheid. Dat betekent dat er veel aan de samenleving overgelaten wordt, en dat de overheid het moet waarderen als maatschappelijke organisaties, bedrijven of individuele burgers zich inzetten voor de samenleving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen, maar ook aan bedrijven die activiteiten ontplooien die maatschappelijke meerwaarde hebben. Andere voorbeelden zijn het Burgernet initiatief en de activiteiten die georganiseerd worden door buurtcomités om de sociale cohesie te versterken.