Financiën

De SGP is voorstander van een voorzichtig financieel beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. We pleiten dan ook voor: 

 

 • zo laag mogelijke lokale lasten, die eerlijk en rechtvaardig verdeeld zijn. 
  De SGP vindt dat lokale lasten zo laag mogelijk moeten zijn en een goede basis moeten hebben. Als belastingen eerlijk en rechtvaardig verdeeld zijn, bestaat er ook een groter draagvlak voor het betalen ervan. Het principe 'de gebruiker betaalt' is voor belastingen zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing een goed uitgangspunt.   

 • een strenge aanpak van frauduleuze praktijken. 
  Frauduleuze praktijken zorgen er voor dat de mensen die netjes belasting betalen de dupe zijn. Dit moet streng aangepakt worden. Ook moet er bij de gemeente adequate interne controle plaatsvinden om fraude te voorkomen.  

 • een doelmatigheidscontrole op gesubsidieerde instellingen. 
  De SGP vindt dat van partijen die subsidie van de gemeente ontvangen ook gevraagd mag worden dat ze dit geld op een doelmatige manier besteden. Dit zal met enige regelmaat gecontroleerd moeten worden door bijvoorbeeld het overhead percentage te vergelijken met soortgelijke instellingen.  

 • terughoudendheid in het geven van subsidies. 
  De SGP stelt zich terughoudend op in het geven van subsidies. De SGP staat voor een kleine overheid. Anderzijds kan het nodig zijn om initiatieven te subsidiëren die ook maatschappelijke meerwaarde hebben omdat deze in verband met financiële haalbaarheid anders mogelijk niet uitgevoerd zouden worden. Deze maatschappelijke meerwaarde moet dan wel breed gedragen worden en niet in strijd zijn met de Bijbel.  

 • een heldere kosten-batenanalyse bij nieuwe investeringen. 
  De SGP staat voor goede besteding van overheidsgeld. Om een goede afweging te kunnen maken bij nieuwe investeringen zal dan ook een gedegen kosten-batenanalyse gemaakt moeten worden.