Oostdijk

  • behoud en uitbreiding van de agro-sector aan de Tweede Vlietweg 

  • positieve grondhouding voor ontwikkelingen die de leefbaarheid in de kern bevorderen 

  • instandhouding van dorpswinkel ‘De Putter’