Ouderen

Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen blijven functioneren. De SGP wil daarom dat: 

 

 • de ouderen betrokken worden bij het ouderenbeleid. 
  Dat steeds meer mensen kunnen genieten van hun ‘oude dag’ is een zegen! Tegelijkertijd geldt dat de ouderdom vaak met gebreken komt. De zorg voor ouderen dient van goede kwaliteit te zijn. Daarbij zijn keuzevrijheid en eigen regie belangrijke uitgangspunten. Ouderen die aangewezen zijn op langdurige zorg hebben recht op een goede samenwerking tussen de zorgmedewerkers, mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Verder moet ook de seniorenraad betrokken worden bij het ouderenbeleid.  

 • hulp aan ouderen betaalbaar blijft. 
  Dit geldt zowel voor de ouderen als voor de gemeente. Daarom dient er goed beleid gevoerd te worden dat met beide zaken rekening houdt, waarbij kwaliteit van zorg een voorwaarde blijft.  

 • de bestaande voorzieningen in de verschillende kernen blijven bestaan en waar nodig worden uitgebreid. 
  De SGP vindt het belangrijk dat ouderen die niet meer thuis kunnen wonen ook in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen als ze dat willen. Vanuit dat uitgangspunt is het sluiten van bejaardencentra daarom dan ook ongewenst. Verdere uitbreiding van de voorzieningen, al dan niet uitgevoerd door marktpartijen, is mogelijk als hier vraag naar is.  

 • ouderen zich veilig en gewaardeerd voelen. 
  De SGP vindt het belangrijk dat ouderen zich veilig en gewaardeerd voelen. In een tijd waar economische bijdrage en functioneren in het middelpunt staat, willen we benadrukken dat ouderen niet afgeschreven zijn, maar dat zij onderdeel vormen van onze maatschappij. We willen met de gebreken van de ouderdom ook rekening houden en daar de juiste voorzieningen voor treffen, bijvoorbeeld op het gebied van WMO beleid en in de vorm van maatwerkvoorzieningen.  

 • het opzetten van zorgboerderijen voor (dementerende) ouderen positief tegemoet wordt getreden.  
  Zorgboerderijen voorzien in een behoefte door het leveren van een dagbesteding aan (al dan niet dementerende) ouderen. De SGP wil het opzetten van deze zorgboerderijen daarom ook positief tegemoet treden.