Ruimtelijk beleid

De gemeente bepaalt in bestemmingsplannen hoe de buitenruimte wordt ingericht. De SGP vindt dat: 

 

 • deze plannen globaal en flexibel van opzet moeten zijn, om zoveel mogelijk aan de wensen van de inwoners en de bedrijven tegemoet te kunnen komen. 
  De bestemmingsplannen zijn geen doel op zichzelf, maar moeten ontwikkelingen in de juiste banen leiden. Dit vereist een globale en flexibele opzet. 

 • ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk moeten blijven, zonder afbreuk te doen aan het landschap. 
  Het Zeeuwse landschap is een groot goed, daar moeten we zuinig op zijn. Dit mag echter de ontwikkeling van bedrijvigheid in het buitengebied niet stop zetten. Er zal steeds gezocht moeten worden naar een manier om dit in te passen in het landschap.  

 • de provincie zich terughoudender dient op te stellen als het om gemeentelijke zaken gaat. 
  De SGP vindt dat de provincie zich op sommige gebieden (zoals de grootte van bedrijventerreinen en de uitgifte van bouwgrond) te veel in detail bemoeit met de gemeente. De gemeente zal hier dus ook flink tegengas in moeten geven en steeds de keuzevrijheid en de belangen van Reimerswaal voor het voetlicht moeten brengen.  

 • ontpoldering onaanvaardbaar is. 
  Goede landbouwgrond mag niet ontpolderd worden. Natuurherstel moet zoveel mogelijk plaatsvinden via buitendijkse maatregelen en niet via ontpoldering. 

 • er blijvende inzet moet zijn voor ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen. 
  Bij ondergrondse verkabeling is de invloed van hoogspanningsleidingen op het landschap en de bewoners minimaal. Het is duidelijk dat dit hogere kosten met zich meebrengt. De SGP vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor ondergrondse verkabeling, vooral dicht bij de kernen.  

 • de invloed van het Nationaal Park Oosterschelde zich moet beperken tot de Oosterschelde zelf. 
  Natuurpark de Oosterschelde is een schitterend natuurgebied waarin het mooie van Gods schepping naar voren komt. Dat alles verdient bescherming. Maar wel met een stukje nuchterheid. Agrarische en andere bedrijven hebben een volwaardige plek in ons landschap, ook in en nabij natuurgebieden. Daarom moet de invloed van het Nationaal Park Oosterschelde zich beperken tot de Oosterschelde zelf en niet tot de nabijgelegen (industrie)gebieden zoals de Olzendepolder