Sociaal domein

De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Dit betekent dat: 

 

  • er vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming voor kwetsbare groepen dient te zijn. 
    Ook in Reimerswaal wonen mensen in kwetsbare omstandigheden die hulp nodig hebben. Of deze omstandigheden veroorzaakt worden door gezondheidsproblemen, door financiële problemen of door het sociale milieu is van minder belang. De gemeente heeft hierin haar verantwoordelijkheid. Zij dient daarom onder andere een ruimhartig minimabeleid te voeren, een goed gemeentelijk gezondheidsplan te hebben, mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligerswerk te stimuleren. 

  • kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen intensief betrokken moeten worden bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. 
    Kerken en maatschappelijke instellingen moeten intensief betrokken worden bij het verlenen van hulp aan mensen in kwetsbare omstandigheden, mede omdat zij vaak dichter bij de mensen staan dan de gemeente. Dit komt ten goede aan de hulpverlening.