HomeFractieVerkiezingsprogrammaVolksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu

Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de SGP. We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij onze kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk. De SGP wil daarom dat: 

 

 • de scholen voorlichting geven over het belang van bewegen en gezonde voeding en wijzen op de gevaren van verslaving. 
  Jong geleerd is oud gedaan en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als de scholen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van verkeerde gewoonten heeft dat onze steun. 

 • er geen gelegaliseerde wietteelt wordt toegestaan. 
  In het regeerakkoord van Rutte 3 worden mogelijkheden genoemd voor proeven van legalisatie hiervan. De SGP wil hiervoor in Reimerswaal geen mogelijkheid bieden. 

 • bij de afvalinzameling het milieurendement wordt verbeterd en dat afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal worden gescheiden. 
  Scheiding van afval is goed voor het milieu en voor onze portemonnee. De blijvende noodzaak hiervan moet regelmatig onder de aandacht worden gebracht van de burger. Wij staan positief tegenover nieuwe initiatieven, waarbij deze wel betaalbaar en bewezen goed moeten zijn. 

 • de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door duurzame gemeentelijke gebouwen en scholen te realiseren en door andere duurzame initiatieven positief tegemoet te treden. 
  Goed voorbeeld doet goed volgen. In voorkomende gevallen, zoals bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen, dient duurzaamheid de aandacht te krijgen. De financiële spankracht van de gemeente moet daarbij wel in het oog worden gehouden. 

 • er heldere stimuleringsregelingen bestaan voor energiebesparende maatregelen in woningen. 
  Het is positief om goed gedrag van de burger te stimuleren. De SGP is voor goede voorlichting aan de burgers en is bereid om goede initiatieven te steunen.