Waarde

  • behoud van de buurtbus 

  • voldoende bouwmogelijkheden voor alle doelgroepen 

  • instandhouding van de dorpswinkel 

  • behoud van het haventje 

  • inzet voor verbetering netwerken mobiele telefonie en internet