Yerseke

  • voortzetting inzet voor de schaal- en schelpdiersector 

  • op de Mosseldag de mossel centraal 

  • verbeteren veiligheid kruising Molendijk – Molendijkseweg 

  • realisatie van een kreeftenveiling, zo mogelijk in samenwerking met de mosselveiling 

  • voldoende mogelijkheden voor aanverwante bedrijvigheid rond de Julianahaven 

  • verdere promotie van Yerseke als merk voor het centrum van de schaal- en schelpdieren  

  • toeristische invulling, gecombineerd met de aquacultuur en de  Yerseke Moer, die past bij de omvang en identiteit van Yerseke  

  • aanleg nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein Olzendepolder richting de Zanddijk en de A58 

  • Schuitweg doortrekken tot aan de Postweg