Handje Extra Even wat hulp bij het leven van alle dag

‘Voor even wat hulp bij het leven van alle dag’ dat is waar Handje Extra voor in het leven is geroepen. Handje Extra, inmiddels 5 jaar actief, is een interkerkelijk vrijwilligersplatform in Krabbendijke, Gawege en Oostdijk. Want niet iedereen heeft iemand om zich heen die als vanzelfsprekend een handje helpt. De vrijwilligers achter Handje Extra bieden brede hulp: Van boodschappen doen tot het invullen van lastige formulieren. We spreken met Gerda Overbeeke en Jannie Nieuwenhuyzen. Zij zijn twee van de zes coördinatoren van Handje Extra.

Jannie: Handje Extra is in 2017 ontstaan vanuit het sociaal team en de kerken. We hadden bij de Gereformeerde Gemeente een groep vrijwilligers die hulp gaven aan mensen in nood.

Dat deden we voornamelijk voor de leden van onze kerk. Er kwam een wens om dat breder op te pakken. We wilden graag dat iedere inwoner die hulp nodig heeft- ongeacht kerkelijke of niet kerkelijke achtergrond- kan rekenen op hulp van de naaste. Bij het sociaal team bleek die behoefte er ook te zijn.   

Gerda: Het sociaal team is een platform op ons dorp, om het welzijn van de inwoners te bevorderen. We hebben 1x per maand een vergadering. Hierbij zijn aanwezig maatschappelijk werkers, buurtzorg, scholen, maar ook de politie en soms de jongerenwerkers. Vanuit onze noodhulpgroep sloten we ons daarbij aan.

Omdat het onderwerp ‘zorgen voor elkaar’ steeds meer focus kreeg, hebben we daar een apart groepje voor opgezet samen met alle kerken. In het begin was dat even zoeken, maar de openheid die kwam zorgde vooral voor verbinding.

Jannie: Handje Extra is een initiatief van de vier kerken van Krabbendijke, de NPV-zorg voor het leven en de gemeente Reimerswaal.                                                                                                                                 

In de missie van Handje Extra is verwoord dat het vertrekpunt van ons handelen is het invulling geven aan het Bijbelse element ‘naastenliefde’,  waarbij de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10 :  25-37) leidend is. Handje Extra respecteert ieder mens ongeacht levensbeschouwing of identiteit.

Gerda:  We komen nu wel eens bij mensen die zeggen: ‘ik kan niet begrijpen dat jullie dit voor mij doen’.

Jannie: We krijgen verschillende soorten hulpvragen. Kortdurende hulp die noodzakelijk is en niet door de hulpvrager zelf of zijn persoonlijk en sociaal netwerk gedaan kan worden. We denken dan aan vervoer naar ziekenhuis of huisarts,  tijdelijke huishoudelijke ondersteuning, bezoek bij ouderen of eenzame mensen, helpen bij mantelzorg en boodschappen doen.

Gerda: Huishoudelijke hulp doen we normaliter voor een periode van 4 tot 6 weken. Voor langdurige huishoudelijke hulp verwijzen we door naar de gemeente, particuliere hulp of thuiszorg.

Jannie: We bieden ook hulp bij een zwangerschap of een ernstige ziekte. Die gezinnen komen soms niet in aanmerking voor hulp via de gemeente.  Is de situatie zo dat de hulp langer nodig is, dan kunnen we een uitzondering maken op die 4-6 weken.

Gerda: Er zijn vanuit Handje Extra korte lijntjes met de gemeente en met GR de Bevelanden.

Jannie: Daar kunnen we op terugvallen als er bijvoorbeeld een aanvraag is die niet goed loopt.

Gerda: Na een hulpvraag doen we eerst een intake. We zijn met 6 coördinatoren. Caren Kamerling namens de Hervormde Gemeente, Adri Vreeke namens de Ontmoetingsgemeente, Janneke Neels namens de Gereformeerde Kerk en Jannie Nieuwenhuyzen, Gerda Overbeeke en Karin Schouwenaar namens de Gereformeerde Gemeente. De coördinator neemt de hulpvraag op, zij zoekt een vrijwilliger die de taak op zich zou willen nemen.

Jannie: Het is fijn als mensen zelf hulp vragen als het nodig is.

Gerda: Bel op tijd, want soms komen we ergens waar we denken: hier hadden we al eerder willen en kunnen helpen.

Jannie: We hebben veel aandacht voor privacy en geheimhouding. Vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsverklaring. 

Gerda: Omdat alles vrijwillig is hebben we geen inkomsten. Als er iets betaald moet worden dan kunnen we een beroep doen op de Gemeente Reimerswaal of de Diaconie.

Jannie: We krijgen van de NPV ondersteuning als we vragen hebben, ook bieden ze ons gratis cursussen aan zowel voor ons als coördinatoren als ook voor de vrijwilligers.

Gerda:  Wij merken dat het aan de behoefte voorziet, gezien de vele uren hulp die we jaarlijks verlenen.

Jannie: Iedereen is welkom om zich aan te melden als vrijwilliger.

Gerda: Tegen iemand die toch schroomt om contact op te nemen maar eigenlijk wel hulp nodig heeft zeggen we: bel gewoon en vraag eens informatie op! Tel. 06-20127015

Dit interview verscheen eerder in onze uitgave 'Een Vaste Koers'.