Verkiezingsprogramma

SGP Reimerswaal presenteert op deze pagina haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het verkiezingsprogramma draagt de titel 'kiezen voor de kern' en is opgedeeld in 7 kernthema's:

  1. De Bijbel als vaste koers
  2. Een rechtvaardige overheid
  3. Zorg voor iedereen
  4. Een fijn woonklimaat
  5. Een gezonde economie
  6. Rentmeester over de schepping
  7. Verantwoord recreëren

In het verkiezingsprogramma benoemen we de actuele en belangrijkste standpunten over deze kernthema's. Daarnaast gaan we in het verkiezingsprogramma specifiek in op alle woonkernen in onze gemeente. Per woonkern hebben we onze standpunten weergegeven. 

Het verkiezingsprogramma van SGP Reimerswaal is ook kernachtig samengevat voor vier verschillende doelgroepen: Jongeren, gezinnen, senioren en ondernemers. 

In het verkiezingsprogramma leest u onder andere dat zondagsrust een blijvend speerpunt is voor SGP Reimerswaal. Ook duidelijke en transparante communicatie richting inwoners, een ruimhartig beleid voor kwetsbaren, meer woningen in alle kernen, inzet voor zoetwatervoorzieningen, een nieuwe natuurspeeltuin bij natuurgebied Den Inkel en realistische stappen richting klimaatdoelstellingen zijn standpunten die u leest in ons verkiezingsprogramma. 

Lees ons verkiezingsprogramma


Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.