Lokale historie

De geschiedenis van SGP Reimerswaal gaat terug tot 1917, toen Reimerswaal nog niet bestond. In Krabbendijke werd toen de eerste kiesverening opgericht. Ook in de andere toenmalige gemeenten ging de SGP al spoedig participeren in de politiek. 

Op deze pagina neemt u een kijkje in de belangrijkste momenten binnen de geschiedenis van SGP Reimerswaal. Zowel voor als na de herindeling van 1970 hebben we de belangrijkste informatie verzameld in een tijdlijn. 

Dit historisch overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u onverhoopt toch fouten of onvolkomenheden signaleren, dan stellen we het op prijs als u dat aan ons door wilt geven, zodat wij kunnen zorgen voor correctie of aanvulling.

 

Geschiedenis SGP Reimerswaal

12 juli 2022

SGP draagt voor het eerst 2 wethouders voor

Op 12 juli 2022 wordt het nieuwe college van SGP en Leefbaar Reimerswaal geinstalleerd. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Reimerswaal is er een twee partijen coalitie. Beide partijen dragen 2 wethouders voor. Namens SGP Reimerswaal zijn dat M. Both en A.J. Meeuwsen. 

16 maart 2022

Stemmen- én zetelwinst

Bij de verkiezingen van 16 maart 2022 stijgt het aantal SGP-stemmen naar 4.345. De extra stemmen resulteren in een extra zetel. Het aantal zetels voor SGP Reimerswaal komt daarmee op 8. Hier ziet u de ontwikkeling in aantal stemmen op SGP Reimerswaal per woonkern vanaf 1969 tot de verkiezingen van 2022.

25 oktober 2021

Waarnemend burgemeester van Wingerden-Boers

Nadat burgemeester mevr. drs. J.S. van Egmond in de zomer van 2021 door ziekte is geveld, wordt mevr. P.M. van Wingerden-Boers (VVD) op 25 oktober als tijdelijke vervanger beëdigd. Op 14 maart 2022 keert mevr. drs. J.S. van Egmond terug als burgemeester van Reimerswaal. 

14 april 2020

Wethouderschap naar M.Both

Op 14 april 2020 neemt wethouder J.P. Sinke afscheid; hij wordt opgevolgd door M. Both uit Kruiningen.

21 maart 2018

Opnieuw 7 zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 behaalt de SGP 4.179 stemmen, opnieuw goed voor 7 zetels.

14 september 2017

Eerste vrouwelijke burgemeester

Nadat burgemeester P.A. Zoon op 14 september 2017 afscheid heeft genomen, wordt mevr. drs. J.S. van Egmond (CDA) uit Pijnacker-Nootdorp zeven dagen later als nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Zij is hiermee de eerste vrouwelijke burgemeester van Reimerswaal.

10 mei 2016

Waarnemend burgemeester P.A. Zoon

Na elf jaar de gemeente Reimerswaal te hebben gediend, neemt burgemeester A.J. Huisman op 14 april 2016 afscheid en keert hij terug naar Delfzijl. De commissaris van de Koning in Zeeland, drs. J.M.M. Polman, installeert P.A. Zoon (VVD) uit Raalte op 10 mei 2016 als waarnemend burgemeester.

19 maart 2014

Voor het eerst meer dan 4.000 stemmen

Bij de verkiezingen van 19 maart 2014 stijgt het aantal SGP-stemmen voor het eerst tot boven de 4.000, namelijk 4.050. De 7 zetels blijven daarmee behouden.

3 maart 2010

3.638 stemmen op SGP Reimerswaal

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 worden er 3.638 stemmen op de SGP uitgebracht. Opnieuw worden er 7 zetels ingenomen.

7 mei 2008

Overlijden raadslid N.G.H. Huizen

Op 7 mei 2008 overlijdt raadslid N.G.H. Huizen uit Oostdijk, in de leeftijd van 42 jaar. Vanaf 16 maart 2006 heeft hij zitting gehad in de gemeenteraad.

7 maart 2006

Stijgend aantal stemmen, nieuwe wethouder

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 stijgt het aantal stemmen op de SGP tot 3.650. De 7 zetels blijven behouden. In het college van b en w neemt wethouder J.P. Sinke uit Krabbendijke de plaats in van wethouder J.A. Bliek.

10 mei 2005

Burgemeester A.J. Huisman

Na bijna achttien jaar burgemeester van Reimerswaal te zijn geweest neemt burgemeester  A. Verbree op 3 maart 2005 afscheid. Op 10 mei 2005 wordt hij opgevolgd door A.J. Huisman (CDA) uit Delfzijl. 

1 maart 2005

Oprichting SGP Jongeren Reimerswaal

In de loop van 2004 ontstaat het initiatief om te onderzoeken of de oprichting van een Reimerswaalse SGP Jongerenvereniging levensvatbaarheid heeft. Een commissie wordt samengesteld die nog in hetzelfde jaar een avond organiseert, waarvoor ons kamerlid C.G. van der Staaij als spreker is uitgenodigd. Daarnaast wordt een enquête gehouden om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is. De respons is zo positief dat de oprichting wordt doorgezet. Op 1 maart 2005 zit het voorlopige bestuur hiervoor bij de notaris.  Twee weken later houden de SGP Jongeren Reimerswaal hun eerste algemene ledenvergadering. In de notulen lezen we van 45 personen die lid worden. De aanwezige leden kiezen deze avond hun eigen bestuur.

6 maart 2002

Voor de eerste keer 7 zetels

In 2002 wordt het dualisme ingevoerd. Wethouders hebben daarmee geen zitting meer in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart worden er 3.487 stemmen op de SGP uitgebracht. Met dit aantal worden er voor de eerste keer 7 zetels behaald.

1 februari 2001

Oprichting een vaste Koers

In februari 2001 verschijnt het eerste nummer van Een vaste koers. De redactie bestaat uit F.J. Bart, M.J. van den Berge, A.M. Bliek, I.A.M. Koster, A. Lokerse en M.J. Moerdijk. Vanaf dat moment verschijnt dit informatiemagazine van de SGP Reimerswaal twee keer per jaar.

4 maart 1998

3.362 stemmen; J.A. Bliek wordt wethouder

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 krijgt de SGP 3.362 stemmen, wat opnieuw genoeg is voor 6 zetels. Binnen het college van b en w neemt wethouder J.A. Bliek uit Krabbendijke de plaats in van wethouder A.P. Bruinooge.

2 maart 1994

Voor het eerst 6 zetels

Omdat het aantal inwoners van de gemeente tot boven de 20.000 is gestegen, stijgt het aantal raadsleden van 17 naar 19. Als er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994 3.416 stemmen op de SGP worden uitgebracht, krijgt zij daarmee voor het eerst 6 zetels in de gemeenteraad.

22 maart 1990

Portret: Jo(hannes) Hoekman, Rilland

Jo(hannes) Hoekman (1940-2007) heeft ongeveer 20 jaar zitting in de gemeenteraad voor de SGP; van 1966 tot aan de herindeling in 1970 in de raad van Rilland-Bath en van 1974 tot 1990 mocht hij deze taak vervolgen in de gemeenteraad van Reimerswaal. In het dagelijks leven had hij een loodgietersbedrijf. In 1966 stond hij als derde SGP-er op een gecombineerde lijst met de ARP, in principe op een onverkiesbare plaats. Bij de uitslag van de stemming bleek dat de SGP voor één raadszetel in aanmerking kwam; de eerste SGP-er op de lijst vertrok naar elders en de tweede kreeg een kerkelijk ambt, zodat men terecht kwam bij de toen 26-jarige Hoekman; deze nam zijn benoeming aan. Onderwerpen waarover hij vaak het woord voerde waren o.a. de brandweer, middenstand en verkeersveiligheid. Vermeldenswaard is dat huize Hoekman in de jaren dat hij in de gemeenteraad zat, de vaste locatie was voor de fractievergaderingen.

21 maart 1990

Straatnaam vernoemd naar raadslid W. Koster

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 worden 3.337 stemmen behaald, wat voor de vijfde keer op rij 5 zetels oplevert. Raadslid W. Koster uit Krabbendijke heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Vanwege zijn grote verdiensten voor de samenleving en in het bijzonder voor de bejaardenzorg, wordt er in 1993 op voorstel van de PvdA bij het nieuwe bejaardencentrum in zijn woonplaats een straat naar hem genoemd.

16 april 1987

Burgemeester A. Verbree

Op 16 april 1987 wordt A. Verbree (CDA) als nieuwe burgemeester geïnstalleerd.

31 oktober 1986

Afscheid burgemeester H. Boer

Op 31 oktober 1986 neemt burgemeester H. Boer afscheid vanwege zijn vertrek naar de gemeente Hellendoorn.

19 maart 1986

Wethouderschap naar A.P. Bruinooge

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986 behaalt de SGP 3.213 stemmen, wat ook deze keer 5 zetels oplevert. In het college van b en w neemt wethouder A.P. Bruinooge uit Kruiningen de plaats in van wethouder H. Cornelisse. 

2 juni 1982

SGP weer grootste partij

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1982 wordt de SGP weer de grootste partij. De 3.033 stemmen zijn opnieuw goed voor 5 zetels.

31 mei 1978

CDA de grootste, SGP 5 zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 wordt het nieuwgevormde CDA de grootste partij met 6 zetels. De SGP, die 2.841 stemmen behaalt, behoudt haar 5 zetels.

10 mei 1977

Opening nieuw gemeentehuis

Op 10 mei 1977 opent de Commissaris van de Koningin in Zeeland, mr. C. Boertien, het nieuwe gemeentehuis in Kruiningen.

1 maart 1977

Burgemeester H. Boer

Op 1 maart 1977 wordt H. Boer (ARP, later CDA) als nieuwe burgemeester beëdigd.

28 augustus 1976

Afscheid burgemeester C. Pijl Hogeweg

Op 28 augustus 1976 neemt burgemeester C. Pijl Hogeweg afscheid vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Zwijndrecht.

29 mei 1974

Van 4 naar 5 zetels

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei 1974 behaalt de SGP 2.631 stemmen en wordt daarmee de grootste partij. Het aantal zetels stijgt met 1 tot 5.

27 mei 1970

Overlijden raadslid C. Goud

Op 27 mei 1970 overlijdt raadslid C. Goud uit Waarde, in de leeftijd van 64 jaar. Voordat hij zitting kreeg in de gemeenteraad van Reimerswaal, had hij 12 jaar zitting in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Waarde, waarvan 4 jaar als wethouder.

27 mei 1970

Portret: Cornelis Goud, Waarde

Cornelis Goud (1905-1970) was lid van de gemeenteraad van Waarde van 1958-1970; de laatste periode van 4 jaar was hij wethouder; zijn neef J.F. Goud was tegelijkertijd ook wethouder in Waarde namens de CHU. Vanaf 1 januari 1970 was Goud lid van de gemeenteraad van Reimerswaal, helaas maar voor enkele
maanden, want op 27 mei 1970 is hij overleden. In het dagelijks leven was Goud werkzaam als zelfstandig fruitteler. Hij was ook vele jaren ouderling in de
Gereformeerde Gemeente te Waarde en bestuurslid en voorzitter van de plaatselijke Christelijke school. Zijn zonen Jaap (1931-2021) en Marius (1940-1999) traden in zijn politieke voetsporen; eerstgenoemde was lid van de Reimerswaalse gemeenteraad van 1990-1998 en Marius was lid van de Provinciale staten van Zeeland van 1991-1999.

1 januari 1970

Nieuwe gemeente Reimerswaal is een feit

Als de gemeenten Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke per 1 januari 1970 worden samengevoegd is de gemeente Reimerswaal daarmee een feit. Burgemeester is mr. C. Pijl Hogeweg (ARP). Namens de SGP heeft H. Cornelisse uit Yerseke zitting in het college van b en w. Het gemeentebestuur is gehuisvest in het gemeentehuis te Yerseke.

1 januari 1970

Overzicht raadsleden en wethouders 1970-heden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de raadsleden en wethouders van SGP Reimerswaal vanaf 1970 tot heden. 

31 december 1969

Portret: Johannes Koster, Yerseke

Johannes Koster (1900-1972) heeft vanaf 1946 tot aan de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1970 onafgebroken zitting gehad in de gemeenteraad van Yerseke. Vanaf 1953 tot 1958 en van 1962 tot 1970 is hij ook wethouder. In het dagelijks leven is hij veehandelaar; zijn woning en bedrijf heeft hij aan de Zanddijk, net nog binnen de grens met de gemeente Kruiningen. Als wethouder wordt hij door menigeen gewaardeerd; hij staat bekend als een man die voor de belangen van de individuele burger opkomt. Daarbij legt hij geen formalisme aan de dag. Vandaar dat de burgemeester de wethouder wel eens wat af moet remmen: ‘Wethouder u moet u aan de wet houden!’

27 november 1969

Verkiezingen voor a.s. herindeling

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 27 november 1969 voor de nieuw te vormen gemeente Reimerswaal worden er 2.272 stemmen op de SGP uitgebracht. Daarmee worden 4 van de 17 raadszetels behaald. Na de PvdA is de SGP daarmee de tweede partij. 

De gemeenten Krabbendijke, Kruiningen, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke gaan per 1 januari 1970 samen verder als gemeente Reimerswaal. De ‘oude’
gemeenten tellen totaal 47 raadsleden, waarvan 11 SGP-ers, namelijk in Krabbendijke 4 (van 11), in Kruiningen 1 (van 11), in Rilland-Bath 1 (van 7), in
Waarde 2 (van 7) en in Yerseke 3 (van 11). In Krabbendijke, Waarde en Yerseke levert de SGP daarnaast ook een wethouder, respectievelijk in de persoon van: W. Koster, C. Goud en Joh. Koster. De nieuwe gemeente Reimerswaal gaat 17 raadsleden tellen, zodat meerderen genoodzaakt zijn een stapje terug te doen.

Folder SGP voor verkiezingen in 1969

Stembiljet herindelingsverkiezingen 1969

2 juni 1966

Portret: Geerard van Velzen, Krabbendijke

Geerard van Velzen (1886-1972) heeft zitting in de gemeenteraad van Krabbendijke van 1935 tot 1966. In de periode 1946-1966 is hij tevens wethouder. Daarnaast is hij vele jaren ouderling in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en ook lange tijd lid van het bestuur van de Julianaschool. Overgekomen uit de Nederlands Hervormde kerk, krijgt hij veel vertrouwen en heeft gedurende vele jaren een grote plaats in het kerkelijke, politieke en schoolleven. Lange tijd is hij ook voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging en geeft daar ook leiding aan de vergaderingen. Bij de herdenking van het dertigjarig bestaan van de PKV in 1947 blikt hij terug, waarbij hij ook in het verleden gemaakte fouten niet onbenoemd laat en opmerkt dat alle daden helaas niet in overeenstemming waren met de naam ‘Trouw aan ons beginsel’. Echter zo vervolgt hij: ‘Wanneer een persoon valt, dan valt daarmee de zaak nog niet’.

1 juni 1966

Wethouderschap naar Willem Koster

Door groei van de bevolking heeft Krabbendijke recht op 11 i.p.v. 7 zetels. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1966 bezet de SGP 4 raadszetels. Namens de SGP wordt Willem Koster wethouder in de plaats van G. van Velzen.

30 mei 1962

Terug op 3 zetels

In Krabbendijke wint de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1962 en komt na 23 jaar weer op 3 zetels.

5 december 1956

Drukbezochte tijdrede

Eén van de bezinnende activiteiten van de verschillende kiesverenigingen is het organiseren van een Tijdrede; men nodigt een spreker uit, meestal een predikant, die aan de hand van een Bijbelgedeelte stilstaat bij de tijdsomstandigheden. Woensdagavond 5 december 1956 is het druk bij en in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke, er wordt deze avond een Tijdrede uitgesproken door de Christelijke Gereformeerde hoogleraar G. Wisse, in die tijd een veel gevraagd tijdredenaar. Die avond spreekt hij over:  ‘De Parel van grote waarde’.  In het Zeeuwsch Dagblad van 6 december lezen we een verslag.

(Bron: Zeeuws Dagblad | 1956 | 6 december 1956 | pagina 5)

21 oktober 1953

Verkiezingen uitgesteld door watersnoodramp

De watersnoodramp van 1953 is voor Zeeland een zeer ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen. Krabbendijke en Yerseke blijven droog, de andere kernen hebben te maken met overstromingen. Er is veel schade en er worden veel slachtoffers betreurd. De gemeenteraadsverkiezingen worden in het rampgebied niet gehouden op 27 mei, zoals de bedoeling was, maar op 21 oktober 1953. In Yerseke vertaalt de stemmenwinst van de laatste decennia zich nu in een extra zetel en komt de SGP op 3 (van 11).

21 oktober 1953

Geen SGP, wel SGP-er

In Krabbendijke gaat de SGP in 1953 verdeeld de verkiezingen in. Marinus Weststrate, eerder lid en bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging, neemt met een eigen lijst deel aan de verkiezingen. Hij behaalt voldoende stemmen voor een zetel en krijgt zitting in de gemeenteraad. Gelukkig lijdt de SGP hierdoor geen zetelverlies. Als het college de verkiezingsuitslag rapporteert aan de provincie, vermeldt het de naam van Weststrate met als toevoeging: ‘SGP-er’.

Gemeenteraad Krabbendijke omstreeks 1958 met linksvoor Marinus Weststrate en rechts naast de burgemeester de SGP-ers Geerard van Velzen en Jan Zandijk.

22 juni 1949

Portret: Jan de Bat, Oostdijk

De Oostdijkse commissionair Jan de Bat (1890-1963) was het eerste raadslid van de SGP in de gemeente Kruiningen. In 1931 werd hij gekozen en nam hij zitting in de raad. Na de verkiezingen van 1949 keerde hij niet terug en werd hij opgevolgd door A. Lokerse. In 1954 keerde De Bat nog enkele maanden terug in de vacature die ontstond door het vertrek uit de gemeente van D.M. de Bruin (ARP); het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de SGP een lijstverbinding had met de ARP. De Bat was ook vele jaren voorzitter van de dorpsvereniging ‘Oostdijk Vooruit’. Hij staat in en buiten de raad bekend als fervent pleitbezorger van de Oostdijkse belangen. De kern Oostdijk hoort tot 1970 deels bij de gemeente Krabbendijke en deels bij de gemeente Kruiningen; hierdoor was Oostdijk regelmatig slachtoffer van bestuurlijk getouwtrek en besluiteloosheid. Op 2 februari 1963, enkele maanden voor zijn overlijden, verschijnt er een bijna paginagroot artikel over hem in de PZC met als kop: ‘Ongekroonde burgemeester’; zo werd hij vaak genoemd, de burgemeester van Oostdijk. Zelf hecht hij hier geen waarde aan en zegt in genoemd krantenartikel: ‘Ik was voor iedereen gewoon Jan de Bat. Ik ben Jan de Bat en ik bluuf Jan de Bat. M’n vader was gewoon werkman.’ (…) ‘Ik heb nergens zo’n hekel aan als aan grootheid!’

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | 2 februari 1963 | pagina 5


6 september 1948

Overlijden ds. G.H. Kersten

Op 6 september 1948 overlijdt ds. G.H. Kersten op boerderij Puthoek te Waarde; hij is dan ruim 66 jaar oud. Zijn biograaf merkt op: ‘dat op de dag dat prinses Juliana tot koningin der Nederlanden wordt gekroond, Gerrit Hendrik Kersten reeds de onverwelkelijke kroon der eeuwige heerlijkheid heeft ontvangen.’ Op 9 september 1948 vindt de begrafenis plaats in Rotterdam. Ds. P. Zandt voert dan het woord namens de SGP en benadrukt onder andere de ‘grote vriendschap en volkomen harmonie’ die er jarenlang tussen de overledene en hem  geweest is.

26 juli 1946

Eerste naoorlogse verkiezingen

Tussen het einde van de 2e Wereldoorlog en de eerste gemeenteraadsverkiezingen in juli 1946 fungeert een tijdelijke gemeenteraad, ongeveer samengesteld volgens de vooroorlogse verhoudingen. Op 26 juli 1946 worden de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing gehouden.

1 januari 1946

Heroprichting kiesverenigingen

De kiesverenigingen worden na de oorlog heropgericht. In de notulen van Krabbendijke lezen we: 'dat geen geld, en zelfs geen kas meer ons was overgelaten, maar alles is weggeroofd door den bezetter en dat ook de ledenlijst door de Duitschers was weggenomen'. De secretaris van Yerseke tekent op: 'Het leek dat alle politiek lamgeslagen was, behalve de NSB'.

14 december 1941

Bezetter verbiedt politieke partijen

De Duitse bezetter verbiedt in 1941 alle politieke partijen, behalve de NSB. Ook de SGP kiesverenigingen moeten hun activiteiten beëindigen.

14 juni 1939

Verschuivingen in Krabbendijke

De Krabbendijkse SGP raakt bij de verkiezingen in 1939 haar derde zetel weer kwijt. Heeft het overwicht van de confessionele partijen gedurende de vorige raadsperiode mensen wakker gemaakt? De partij Gemeentebelang komt als nieuwkomer met 2 zetels in de raad. Ook de CHU verliest een zetel.

12 juni 1935

Extra zetel in Krabbendijke

In Krabbendijke behaalt de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1935 een extra zetel en bezet dan 3 (van 7) zetels in de raad. In deze periode worden alle zetels bezet door Protestantse partijen: ARP 2, CHU 2 en SGP 3 zetels.

17 juni 1931

Een zetel in Kruiningen

De SGP behaalt in 1931 voor het eerst een zetel in de gemeenteraad van Kruiningen. De commissionair J. de Bat uit Oostdijk neemt zitting in de raad.

20 januari 1927

Ook een kiesvereniging in Kruiningen

Op 20 januari 1927 neemt de kiesvereniging van Krabbendijke het initiatief om een kiesvereniging op te richten voor Kruiningen. Meerdere leden van de PKV Krabbendijke wonen in Oostdijk, maar horen onder de burgerlijke gemeente Kruiningen en kunnen bij de verkiezing van de gemeenteraad geen stem uitbrengen op de partij van hun keuze. Daar moet verandering in komen.

17 mei 1923

Zetelwinst in Yerseke

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1923 boekt de SGP zetelwinst in Yerseke en bezet daar in de nieuwe raadsperiode 2 van de 11 raadszetels.

1 januari 1920

Partijleven krijgt gestalte

Met vallen en opstaan krijgt het partijleven gestalte. De afgevaardigden van de verschillende kiesverenigingen ontmoeten elkaar op provinciale en landelijke vergaderingen. Met name de jaarlijkse Partijdag is in het staatkundige leven van grote betekenis. Men reist met bussen naar gebouw Tivoli in Utrecht om elkaar te ontmoeten. Het hoofdbestuur brengt belangrijke zaken onder de aandacht van de afgevaardigden. Zo doet in 1920 ds. G.H. Kersten de oproep aan de afgevaardigden om schoolverenigingen op te richten en over te gaan tot het stichten van eigen scholen. De indringende partijredes van ds. G.H. Kersten vormen voor velen het hoogtepunt van de dag. Deze verschijnen ook in druk onder aansprekende titels als: ‘Breken en bouwen’, ‘Van zwaren  strijd’, ‘Trouwelooslijk gehandeld’ en ‘Gebroken bakken’.

Bij en na de oprichting wordt de SGP gezien als de partij van ds. G.H. Kersten, dus een Gereformeerde Gemeente partij. Zelf heeft ds. Kersten van meet af aan gepoogd om het draagvlak van de partij te verbreden, wat hem ook gelukt is. De namen van de hervormde ds. P. Zandt en de Christelijk Gereformeerde ir. C.N. van Dis spreken wat dat betreft boekdelen. Zij krijgen een volwaardige plaats in de partij en worden beiden, naast ds. Kersten, gekozen als lid van de Tweede kamer.  

1 april 1919

Eerste deelname aan verkiezingen

Bij de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden, op 1 april 1919, gehouden onder het nieuwe kiesstelsel met evenredige vertegenwoordiging, doet de SGP mee in Krabbendijke en Yerseke en behaalt 2 (van 7) zetels in Krabbendijke en in Yerseke 1 (van 11) zetels. In Krabbendijke levert de SGP tevens een wethouder in de persoon van A. Hirdes.

3 januari 1919

Cafés op zondag gesloten

Op 3 januari 1919 behandelt de gemeenteraad van Krabbendijke een brief gedateerd 4 november 1918, afkomstig van de kiesvereniging ‘Trouw aan ons Beginsel’, waarin verzocht wordt ‘om de cafés in de gemeente tijdens den duur der godsdienstoefeningen te doen sluiten’. Burgemeester Welleman is er fel op tegen om dit verzoek te honoreren. De raad negeert zijn wens en besluit bij meerderheid van stemmen dat de cafés in het vervolg de gehele zondag gesloten moeten zijn.

1 maart 1918

Oprichting kiesverenigingen in Waarde en Yerseke

Waarschijnlijk worden in het voorjaar van 1918 kiesverenigingen opgericht in Waarde en Yerseke. Bij de oprichting van de landelijke SGP op 24 april 1918 te Middelburg zijn afgevaardigden van de drie genoemde kiesverenigingen aanwezig. Yerseke en Krabbendijke leveren de eerste partijvoorzitter en partijsecretaris in de persoon van respectievelijk ds. G.H. Kersten en de conservenfabrikant Adriaan Weststrate.

19 januari 1917

Krabbendijke schrijft geschiedenis

8 en 19 januari 1917: Krabbendijke schrijft geschiedenis. De eerste SGP-kiesvereniging wordt opgericht. De intentie van de oprichters komt tot uitdrukking in de keuze van de verenigingsnaam, namelijk: ‘Trouw aan ons beginsel’. Om lid te worden moet men ‘instemming betuigen met de beginselen, den leeftijd van 20 jaren hebben bereikt, en eene vaste contributie betalen van minstens f. 0,25 per jaar.’

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.