16 april 2014

22 april - presentatie coalitieakkoord

Na overleg op 15 april is het coalitieakkoord door alle (toekomstige) raadseleden ondertekend en akkoord bevonden. De presentatie hiervan zal plaatsvinden op 22 april om 20.00 uur, voorafgaande aan de besluitenraad. Tijdens deze bijeenkomst zullen de beoogde wethouders voorgedragen worden. De portefuile verdeling zal verder ook bekendgemaakt worden. Aansluitend op de presentatie van het akkoord is er ruimte voor de gemeenteraad om met elkaar te spreken over het gesloten akkoord. De coalitie hecht er veel waarde aan om te horen wat de andere partijen ervan vinden. Dit zal ook meegenomen worden in de uitwerking van het akkoord door het te benoemen college.

Na het debat zullen de wethouders beëdigd worden. De plaatsen die hierdoor leeg zijn gekomen zullen dan door nieuwe raadsleden bemand worden. Deze worden op dezelfde avond na onderzoek van hun geloofsbrieven door de raad beëdigd worden.

Iedereen is van harte welkom op deze vergadering, locatie:  Raadszaal gemeentehuis Reimerswaal, Oude Plein 1, Kruiningen.