9 december 2021

3 vragen aan raadslid Leonard Harthoorn

Iedere maand stellen we één raadslid uit onze fractie een aantal vragen over het reilen en zeilen in de gemeenteraad. Zo weet u wat er leeft en speelt, en leert u gelijk de fractie iets beter kennen. 

1. Wat is je opgevallen vorige maand in Reimerswaal? 

De discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten vond ik erg interessant om te volgen. De afwegingen tussen goede huisvesting, haalbaarheid voor ondernemers en daarnaast het noodzakelijke werk wat arbeidsmigranten verrichten maakt het een interessant spanningsveld. 

2. Met welk recent besluit ben je blij? 

Met de twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) in de besluitraad van 23-11-2021, die door de SGP zijn ingebracht. En die raadsbreed zijn gesteund door alle partijen, en daarnaast ook nog eens volledig ondersteund door het college. Een amendement m.b.t. Veiligheidsregio Zeeland en een amendement m.b.t. SaBeWa.

3. Welke onderwerpen op de politieke agenda hebben deze maand je aandacht? 

Natuurlijk de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 DV. En daarnaast vind ik de pilot voor het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad een mooi initiatief. We hebben het er al lang over om het vergadermodel aan te passen, nu lijkt het er van te gaan komen. Dat is mooi! En als voorzitter van de werkgeverscommissie vanuit de gemeenteraad ben ik blij dat er nu een voorstel ligt m.b.t. uitsplitsing kosten raad en griffie in de begroting. Ook dit was al een wens die er lang ligt, hopelijk kunnen we nu meer transparantie in de raad- en griffiekosten brengen.