1 maart 2022

3 vragen aan raadslid Rien Sinke

Iedere maand stellen we één raadslid uit onze fractie een aantal vragen over het reilen en zeilen in de gemeenteraad. Zo weet u wat er leeft en speelt, en leert u gelijk de fractie iets beter kennen. Deze maand is raadslid Rien Sinke aan de beurt.

1. Wat is je opgevallen vorige maand in Reimerswaal? 
Als gemeenteraad zijn we in januari gestart met een proef voor een nieuwe vergaderstructuur. Waar eerst de opinieraad en de besluitraad op verschillende avonden plaatsvonden, is dit nu gecombineerd. Agendapunten waarover direct beslist kan worden zonder verdere discussie worden dezelfde avond nog afgerond. De bedoeling is dat we daardoor efficiënter kunnen vergaderen. Ondanks dat waren het overigens nog steeds lange raadsvergaderingen die soms tot na twaalven duurden, maar dat kwam voornamelijk door het grote aantal agendapunten.

2. Met welk recent besluit ben je blij? 
Met de ter visie legging van de visie 'Groene kamers van Rilland'. Er is meer dan een jaar hard gewerkt aan een visie hoe we als gemeente kunnen voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen. Rond Rilland zijn er unieke mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie door de ruimte en de elektrische infrastructuur daar, en het mooie is dat er nu een plan ligt hoe je dit kunt combineren met andere grote opgaven zoals de zoetwatervoorziening en recreatie. Dit is echt een visiedocument voor de komende jaren en biedt structuur aan veel initiatieven die er zijn of gaan komen. Het plan ligt nu ter inzage, dat biedt mensen de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Die betrekken we dan als raad in de discussie bij het nemen van een uiteindelijke beslissing over het plan.

3. Welke onderwerpen op de politieke agenda hebben deze maand je aandacht? 
Je kunt merken dat de verkiezingen eraan komen. Er staan geen grote onderwerpen op de agenda van de raad en de aandacht gaat nu vooral uit naar wat alle partijen willen in de toekomst. Het lijsttrekkersdebat op 10 maart gaat daar inzicht in geven.