23 december 2021

3 vragen aan raadslid Tonnie Bliek

Iedere maand stellen we één raadslid uit onze fractie een aantal vragen over het reilen en zeilen in de gemeenteraad. Zo weet u wat er leeft en speelt, en leert u gelijk de fractie iets beter kennen. Deze maand is Tonnie Bliek aan de beurt.

1. Wat is je opgevallen vorige maand in Reimerswaal? 

Corona is ook in Reimerswaal behoorlijk aanwezig. We horen van opnames in het ziekenhuis en ook overlijden. Wat een verdriet en leed. Wat zijn we ook als mensen dan nietig en klein al denken we veel in de hand te hebben. Positief vind ik dat er een GGD test locatie in de gemeente Reimerswaal is geopend. Dat zorgt mijns inziens voor een lagere drempel voor het testen.    

2. Met welk recent besluit ben je blij? 

Ik ben blij met de ontwikkelingen in de jeugdzorg op financieel vlak. Jeugdzorg leek jaren een bodemloze put te zijn maar nu zien we ook de eerste resultaten dat die trend gekeerd is. Daarom konden we recent een besluit nemen om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. We hebben als SGP wel nadrukkelijk uitgesproken dat we moeten oppassen dat de jeugd die een hulpvraag heeft niet geholpen kan worden omdat we boven op de geldpot zitten. Maar er waren uitwassen en die willen we graag tegengaan.

3. Welke onderwerpen op de politieke agenda hebben deze maand je aandacht? 

De verkiezingen gaan alle aandacht vragen. We gaan in januari ook nog spreken over de visie Yerseke. Afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan over Krabbendijke. De winst van zo'n visie vind ik dat er dan geprobeerd wordt om zoveel mogelijk in zijn samenhang te zien. Want bijna elk besluit heeft weer gevolgen voor een ander besluit. Door een visie te ontwikkelen wordt er een poging gedaan om zo breed mogelijk rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Boeiend proces! 

3 vragen aan Tonnie Bliek