29 februari 2024

Aanbevelingen voor de aanpak van vuurwerkoverlast

Binnen de gemeenteraad van Reimerswaal is een raadswerkgroep vuurwerkoverlast actief. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de zorgen en problematiek rondom de overlast van vuurwerk. Het afgelopen jaar heeft de raadswerkgroep geluisterd naar inwoners. Inwoners hebben hun ervaringen gedeeld en mogelijke oplossingen aangedragen.

Het ging de leden van de werkgroep niet alleen om de overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, maar zeker ook om de vuurwerkoverlast door het jaar heen. De raadswerkgroep erkent dat het lastig is om de vuurwerkoverlast aan te pakken en geheel uit te bannen, maar de werkgroep zien wel mogelijke maatregelen die de overlast kunnen doen verminderen.

De raadswerkgroep heeft recent een interessant rapport geschreven met conclusies en aanbevelingen voor de aanpak van vuurwerkoverlast. U kunt het hier lezen!

Namens onze fractie is raadslid Wilko Zandee vertegenwoordigd in deze raadswerkgroep.