12 mei 2015

Aanleg strandje Hansweert

Al een tijdje terug kwam de vraag vanuit dezelfde hoek voor de aanleg van een strandje bij Hansweert. Met het oog op de komende dijkverzwaring hoopte men voordeel te kunnen verkrijgen door werk met werk te combineren. De rekenmeesters van de gemeente hadden een aantal voorstellen uitgerekend maar daarna was er nog verder geen nieuws op dit punt. Dit was de aanleiding voor de PvdA om een strandjes initiatief te ontplooien. Een voorstel wat neerkomt op ruim 100.000 euro, een berg zand, een strekdam en wat meubilair.

De inzet van de SGP is dat we niet per definitie niet tegen zijn maar ook niet staan te springen. Het is een risicovolle investering waarbij het zand net zo snel weggespoeld kan zijn als dat het aangelegd wordt. We zouden daarom graag een wat meer gefasseerde invoering voorstaan. Waarbij bijvoorbeeld het meubilair pas geplaatst wordt als het bewezen is dat het strandje ook echt haalbaar is.

Daarnaast zouden we graag het college willen volgen om het bij de kadernota te bespreken. Dan kunnen er keuzes gemaakt worden met informatie over wat er nog meer aan uitgaven en vooral ook aan bezuinigingen op ons afkomt. Ook zijn we erg benieuwd naar de onderhoudskosten van het strand zodat we weten waarvoor we tekenen.

De wethouder geeft aan dat er mogelijkheid is dat bij ebstroom er wat zand kan wegspoelen. Daarnaast dat het voor 2016 gepland staat om het te realiseren. Voor onderhoud wordt er een post opgenomen om 1 keer in de tien jaar er onderhoud aan te doen. De kosten daarvan zijn nog niet bekend.

Het algemeen gevoelen van de raad is wel dat het een goed idee is om het idee even te parkeren tot de behandeling van de kadernota. De PvdA wil dan ook het voorstel even parkeren tot dat moment.

Dit verhaal gaat dus nog een vervolg krijgen binnen de raad.