20 december 2021

Aanpassingen in winkeltijden op 24 december en Hemelvaartsdag

Als raadsvoorstel lag in de besluitraad van 14 december een aanpassing van de winkeltijden voor i.v.m. een verzoek van een supermarkt in de gemeente om op 24 december de sluitingstijd te verruimen van 19.00 naar 21:00. De SGP kon daarmee instemmen zeker ook nu tijdens de corona pandemie waar spreiding van winkelbezoek belangrijk is.

Tijdens de bespreking van dit voorstel in de fractie hebben wij de vraag opgeworpen of we misschien voor Hemelvaartsdag een kleine aanpassing zouden kunnen doorvoeren welke inhoud dat op die dag de winkels vanaf 12:00 uur open mogen, op dit moment is dat 9:00 uur. De motivatie daarbij is dat op Hemelvaartsdagmorgen er veel kerkdiensten worden belegd in de gemeente. Door vanaf 12 uur de winkelopenstelling toe te staan zorgen we ervoor dat we rust creëren rond de kerkdiensten.

De SGP heeft tijdens haar inbreng dit voorstel ingebracht en aan de wethouder gevraagd of hij hierin mee zou willen denken. Zijn reactie was dat aanpassing van het voorstel middels een amendement zou moeten. Daar was op voorgesorteerd door onze fractie en na een korte schorsing is er een amendement ingediend bij dit voorstel.

De reactie van de overige partijen was divers. Leefbaar Reimerswaal en het CDA steunden ons voorstel. CU en PvdA kwamen met argumenten die wij niet konden volgen. De PvdA vond het apart dat een voorstel om de winkeltijden op 24 december te verruimen werd gebruikt om een aanpassing op Hemelvaartsdagmorgen door te voeren. Onze reactie was dat er een winkelverordening 2021 voorlag waarover we moesten besluiten. Eén van de dagen die daarin benoemd wordt is Hemelvaartsdag. Het college deed een voorstel tot aanpassing en ook de SGP fractie deed een voorstel tot aanpassing. We hebben onze verbazing uitgesproken waarom dat apart zou zijn. Procedureel gaf de voorzitter mevr. van Wingerden de SGP fractie gelijk.

De CU stelde voor om het amendement aan te houden zodat eerst met de winkeliers overlegd zou kunnen worden. Ook gaven ze aan net als de SGP rust rondom de kerkgang te waarderen. Toch kwamen ze tot het besluit om tegen dit amendement te stemmen. De SGP gaf aan dat we met dit amendement zorgen voor een stukje borging van de rust rondom de kerkgang op deze morgen. En ook dat het geen grote aanpassing is want de winkels mogen open vanaf 12 uur. Ook hebben we onze verbazing uitgesproken dat gezien de achterban van de CU zij tegen dit amendement/voorstel zouden stemmen. PvdA en CU spraken beiden een stemverklaring uit waarin zij aangaven dat ze in principe voor het voorstel waren maar door het ingebrachte en aangenomen amendement tegen het voorstel stemden. De CU gaf als motivatie dat zij zich niet lieten chanteren door de SGP. Raadslid Tonnie Bliek vond deze reactie onterecht en nam afstand van deze bewoording.

Na een hoofdelijke stemming werd het amendement en het voorstel aangenomen met 12 stemmen voor (CDA, Leefbaar Reimerswaal en SGP) en 7 tegen (CU, PvdA, VVD)

Raadslid Tonnie Bliek heeft over dit agendapunt het woord gevoerd in de besluitraad van 14 december 2021.