29 juni 2022

Ad Meeuwsen voorgedragen als wethouder

Ad Meeuwsen uit Krabbendijke wordt voorgedragen als wethouder voor de beoogde coalitie van SGP en Leefbaar Reimerswaal. Eerder werd bekend dat ook Maarten Both en Nico van der Hoest worden voorgedragen als wethouder. Leefbaar Reimerswaal zal later nog een tweede wethouderskandidaat bekend maken. Ad Meeuwsen is sinds 2016 raadslid namens SGP Reimerswaal. In dit interview maakt u kennis met hem. 

Je bent geen onbekende in Reimerswaal, maar kun je jezelf nog eens voorstellen?
Ik ben ruim 60 jaar geleden geboren in Oostdijk en in 1974 verhuisd naar Krabbendijke. Reden voor de verhuizing was dat mijn ouders een ruimere woning zochten voor hun groeiende gezin en in Oostdijk niets passends te vinden was. Er was toen ook al schaarste op de woningmarkt. Sinds 1984 ben ik getrouwd met Conja Steketee, afkomstig uit Yerseke. Wij vestigden ons in Krabbendijke en kregen sindsdien negen kinderen, van wie er inmiddels zeven getrouwd zijn; inmiddels zijn wij ook oma en opa van twintig kleinkinderen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 1 augustus 1977 – dus bijna 45 jaar - ben ik in dienst bij Gebr. Weststrate B.V. en daar werkzaam op de administratie. Ik ben begonnen als jongste bediende en kreeg later de mogelijkheid om door te groeien. Inmiddels ben ik eindverantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de firma. In zo’n lange periode maak je natuurlijk samen veel mee binnen een bedrijf; oude generaties gaan en nieuwe komen. Met name de verwoestende brand in Goes in 2016 had veel impact. In 1977 had het bedrijf twee vestigingen en ongeveer 40 medewerkers, inmiddels zijn er vier vestigingen en is ook het personeelsbestand meer dan verdubbeld.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Kort na ons trouwen ben ik lid geworden van de plaatselijke SGP kiesvereniging van Krabbendijke en heb ik na enige tijd de stoute schoenen aangetrokken en eens een vergadering bezocht. Na verloop van tijd ben ik in het bestuur terecht gekomen en ook een aantal jaren secretaris geweest. Omdat ik in 1996 gekozen werd in het bestuur van de Julianaschool en daar het andere jaar ook secretaris werd, ben ik na verloop van tijd gestopt met het bestuur van de kiesvereniging. Nadat ik in 2012 stopte als lid van het schoolbestuur werd ik het andere jaar benaderd door de kiesvereniging voor een plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Toen Peter van Wijhe begin 2016 stopte als raadslid ben ik in zijn plaats benoemd in de gemeenteraad van Reimerswaal.

Waarom word je wethouder?
Zoals bekend is de uitkomst van de coalitieonderhandelingen dat de SGP voor de eerste keer twee wethouders mag leveren voor het college van Reimerswaal. De eerste kandidaat was opnieuw Maarten Both. Het is binnen SGP Reimerswaal altijd gebruikelijk om eerst binnen de fractie te kijken of er geschikte kandidaten zijn, die dan ook de mogelijkheid moeten hebben en bereid moeten zijn om invulling te geven aan zo’n vacature. Hierbij speelt mee dat er voor wethouders op geen enkele manier sprake is van een baangarantie; een raadsperiode duurt vier jaar en dan moet je maar afwachten of er sprake zal zijn van herbenoeming. Vooral voor jongeren kan dit een drempel zijn. Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk heb ik mij, ook vanuit een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel, kandidaat gesteld en zal de fractie mij voordragen als kandidaat-wethouder namens de SGP. Een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid.

Kun je al iets zeggen over de portefeuilleverdeling
Nee, daar kan ik nog weinig over zeggen. Zolang de tweede kandidaat wethouder van Leefbaar Reimerswaal nog niet bekend is, kunnen de portefeuilles nog niet definitief verdeeld worden. Vermoedelijk zal in elk geval een deel van het Sociaal domein (Jeugdzorg of WMO) wel tot mijn taken gaan behoren. De beide wethouders Verburg hadden allebei een deel van het Sociaal domein in hun portefeuille en komen niet terug in de nieuwe periode. Mijn persoonlijke interesse gaat o.a. uit naar belangen van agrariërs (waaronder huisvesting arbeidsmigranten) en onderwijs. Maar we wachten gewoon rustig af. Wat het ook wordt, ik hoop iets te kunnen betekenen voor de bevolking van onze gemeente.

Je stopt straks als raadslid. Wat vind je daarvan? Wat ga je missen? of juist niet?
Dat klopt. De samenwerking binnen de raad, ook met de andere partijen, heb ik altijd als positief ervaren. Maar je ontmoet elkaar natuurlijk straks gewoon weer, alleen in een wat andere verhouding. En als het goed is, werk je als raad en college samen aan hetzelfde doel, dienen in het belang van Reimerswaal, waarbij ik dan eerst denk aan het welzijn van de inwoners.

Heb je nog een slotopmerking? 
Mijn vertrek uit de raad betekent natuurlijk ook het vertrek uit de SGP fractie. Dat doet me toch wel wat. De uitstekende sfeer in de fractie en de goede onderlinge verhoudingen die er mogen zijn, wil ik hier toch nog eens benadrukken. Als Maarten wethouder wordt, hoopt Wilko Zandee als nummer 9 op de lijst zijn plaats in te nemen, hij draait al even mee in de fractie en daar zijn we al helemaal op ingesteld. Als ik dan zelf ook uit de fractie verdwijn, is Jan Hoekman als nummer 10 de eerstvolgende die de mogelijkheid krijgt om een raadszetel in te nemen. We kijken uit naar zijn hopelijk positieve reactie; opnieuw een SGP raadslid uit Rilland zou zeker welkom zijn. Hopelijk zijn we snel weer compleet. Hierbij denk ik ook aan Tonnie Bliek die voor een ingrijpende operatie staat en zijn raadswerk tijdelijk (naar wij hopen) heeft moeten neerleggen.

Als SGP-ers leggen we de eed af bij de aanvaarding van ons ambt als raadslid of wethouder, en spreken dan het ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ uit. Altijd een indrukwekkend moment. Er spreekt een belijdenis uit, maar ook een gebed. Met Gods onmisbare hulp hoop ik mijn werk als wethouder te mogen doen. 

Ad Meeuwsen voorgedragen als wethouder