24 juni 2022

SGP en Leefbaar Reimerswaal vormen samen coalitie

SGP en Leefbaar Reimerswaal zullen de komende vier jaar samen de coalitie van Reimerswaal vormen. De afgelopen maanden is er op een open en transparante manier gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw college. Alle partijen hebben op een constructieve manier hun speerpunten kenbaar gemaakt. Aanvankelijk was de bedoeling dat ook PvdA deel zou nemen aan de coalitie. Beoogd wethouder Kees Verburg heeft zich namens PvdA in een later stadium teruggetrokken omdat op het laatste moment bleek dat één PvdA raadslid niet in kon stemmen met het hele coalitieakkoord. 

In het concept-coalitieakkoord van (toen nog) SGP-LR-PvdA heeft de inbreng van de andere partijen nadrukkelijk een plaats gekregen. Daarom hebben SGP en Leefbaar Reimerswaal afgesproken om het concept-coalitieakkoord zoveel mogelijk intact te laten. Maarten Both: 'We willen hiermee recht doen aan het gelopen proces en uitstralen dat we ook de komende jaren met iedere partij op een constructieve manier willen samenwerken'. Ook de zinsnede waarin staat dat we niet al onze inwoners genderneutraal gaan benaderen is blijven staan. De enige aanpassing in het coalitieakkoord betreft de subsidie voor Podium Reimerswaal. Er is met elkaar afgesproken om deze subsidie te beëindigen.

SGP Reimerswaal zal voor het nieuwe college twee fulltime wethouderskandidaten voordragen. Leefbaar Reimerswaal zal één fulltime en één parttime wethouder kandidaat stellen. Van Maarten Both en Nico van der Hoest was al bekend dat ze kandidaat wethouder zijn. Over de andere twee kandidaten zullen we volgende week duidelijkheid proberen te geven. Het voornemen is om in een extra raadsvergadering op DV 12 juli 2022 het coalitieakkoord vast te stellen en de wethouders te benoemen.