4 april 2014

Advies informateurs gemeente Reimerswaal

Op 31 maart hebben de informateurs J.J. Luteijn en S. Buijs advies uitgebracht aan de SGP-fractie inzake de vorming van een nieuw college. Zij adviseren gesprekken aan te gaan met het CDA en de VVD. Tevens adviseren zij dhr. J.P. Sinke  als formateur te benoemen. De combinatie van de programma's van deze partijen, alsmede de door deze partijen naar voren gebrachte bestuurders kan, naar hun analyse, leiden tot een breed draagvlak in de gemeenteraad. Bij iedere andere combinatie van partijen ontbrak steeds minimaal één van de geformuleerde uitgangspunten, zoals meegegeven is in de opdracht.

Tevens hebben ze geadviseerd om met de volledige raad in gesprek te gaan over de wijze van vergaderen.

Download het advies van de informateurs.

Lees ook de berichten in de PZC over de formatie: