18 mei 2020

Afscheid Jaap Sinke en beëdiging van Maarten Both en Tonnie Bliek

In een bijzondere gemeenteraadsvergadering op dinsdag 14 april heeft Jaap Sinke afscheid genomen als wethouder en is Maarten Both beëdigd als zijn opvolger. Tonnie Bliek is beëdigd als raadslid.

De vergadering was bijzonder omdat slechts 11 van de 19 raadsleden aanwezig waren. Bovendien was er geen publiek aanwezig en waren er ook geen toespraken zoals normaal gesproken gebruikelijk is. Dit alles in verband met de Corona crisis, die ook veel invloed heeft op het gemeentebestuur en hoe de gemeenteraad zijn werk kan doen.

Officieel nam Jaap Sinke per 1 april afscheid, echter dat werd opgeschort 'tot zolang het nodig is' in verband met de Corona crisis. Daarvoor zijn we Jaap zeer erkentelijk. Uiteindelijk was het dus dinsdag 14 april, met alle beperkingen, toch mogelijk. We wensen Jaap alle goeds toe voor de toekomst, en we wensen Maarten en Tonnie Gods zegen toe bij de invulling van hun verantwoordelijke taak.

De gemeenteraadsvergadering van 14 april is ook terug te luisteren via de link https://channel.royalcast.com/gemreimerswaal/#!/archived.