9 oktober 2018

Algemene beschouwingen - Begroting 2019

Woensdag 3 oktober 2018 hebben de fracties in de gemeenteraad van Reimerswaal hun algemene politieke beschouwingen gehouden bij de Programmabegroting 2019-2022. In de bijlage treft u de tekst aan die onze fractievoorzitter Maarten Both heeft uitgesproken in de 1e termijn.