18 juni 2021

Bert-Jan Ruissen opnieuw voor werkbezoek in Reimerswaal

Nadat SGP Europarlementariër Bert-Jan Ruissen vrijdag 4 juni een bezoek bracht aan Yerseke om bijgepraat te worden over de schaal- en schelpdiersector, is hij vrijdag 18 juni opnieuw op werkbezoek in onze gemeente, ditmaal in Kruiningen op het bedrijf van Wiskerke Onions, op uitnodiging van GroentenFruit Huis, de belangenbehartiger van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit, waaronder ook de ui, om geïnformeerd te worden over de actuele ontwikkelingen waarmee deze sector te maken heeft.

Gastvrouw tijdens dit werkbezoek is Chayenne Wiskerke, directeur van Wiskerke Onions. Verder zijn aanwezig Richard Schouten, directeur van GroentenFruit Huis met zijn deskundige medewerkers Daan van Empel en Jeroen Weststrate. Gijsbrecht Gunter is aanwezig als voorzitter van de Holland Onion Association (HOA). Enkele leden van SGP Jongeren Reimerswaal zijn aangeschoven en wethouder Maarten Both en ondergetekende vertegenwoordigen de Reimerswaalse SGP fractie. De aanwezige deskundigen praten ons, maar natuurlijk vooral Bert-Jan Ruissen, bij over de knelpunten die de sector ervaart bij de verduurzaming van de voedselvoorzieningsketen zoals ook vastgelegd door de Europese Commissie in de Farm-to-Fork Strategie. Bert-Jan Ruissen is als lid van de Landbouwcommissie in het Europees Parlement nauw betrokken bij de Europese discussie over die verduurzamingstransitie. Het is voor hem van groot belang om vanuit de praktijk informatie te krijgen waarmee hij in Brussel zijn winst kan doen.

Verder wordt er nog uitleg gegeven over de zogenoemde Hortifootprint waarmee de milieu-impact van groenten en fruit beter in kaart kan worden gebracht. Deze milieu-impact wordt binnen Europa berekend per hectare. De sector benadrukt tijdens het bezoek dat een berekening op basis van uiteindelijk te consumeren kilo’s een eerlijker beeld zou geven. Voor een land als Nederland met hoge opbrengsten per hectare zou dat ook veel gunstiger uitpakken. Bert-Jan Ruissen vindt dit een interessante gedachte en zegt toe dit mee te nemen naar Brussel. Verder horen we over gevolgen van de Brexit, over bio uien, kiemremmers enz. enz.

Chayenne Wiskerke laat onder het nuttigen van een smakelijke lunch, waarbij de ui centraal staat,  in een bedrijfspresentatie met aansluitende rondleiding zien hoever haar bedrijf inmiddels is met het verduurzamingsproces. Kenmerkend tijdens het hele bezoek is dat ontwikkelingen en trends niet worden gezien als bedreiging maar als kans. Mooi ook om te horen hoe een Reimerswaals bedrijf als Wiskerke Onions een wereldspeler is als het gaat om de export van uien.

Verontrustend is het om te horen dat het teeltareaal uien in Zeeland de laatste jaren gekrompen is van ongeveer 6.000 tot 4.000 hectare. Dit vooral als gevolg van de droge zomers van de afgelopen jaren, waardoor de opbrengst zoveel achterblijft, dat een rendabele uienteelt niet meer mogelijk is. Dit onderstreept voor ons de noodzaak om te blijven pleiten voor een goede zoetwatervoorziening voor onze agrariërs en waar mogelijk aan te dringen op een voortvarende aanpak.

Na afronding van het werkbezoek, praten we met Bert-Jan Ruissen en zijn voorlichter Kees Bos nog wat na in het Gemeentehuis van Reimerswaal. Bert-Jan neemt ook nog een kijkje in de raadzaal, waar in het verleden zijn huwelijk werd gesloten. Daar gaat hij ook nog op de foto naast het wapen van Oostdijk, zijn geboorteplaats.

Ad Meeuwsen