10 november 2021

Bescherm onze inwoners voor energiearmoede

In de opinieraad van 9 november hebben we aandacht gevraagd voor het beschermen van financieel kwetsbare gezinnen voor energiearmoede. Hieronder leest u de vraagstelling en de reactie van het college. 

---

Voorzitter, de afgelopen weken is er een nieuw woord toegevoegd aan mijn woordenschat. Ik heb het over ‘energie armoede’. Ik las op NOS dat er 550.000 huishoudens in Nederland zijn die in energiearmoede leven. Dat zal Reimerswaal vast niet voorbij gaan. De berichtgeving over dit onderwerp volgt elkaar snel op, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat het een groeiend probleem is dat inwoners geen financiële mogelijkheden hebben om een hogere energierekening op te vangen, en ook geen middelen hebben om te investeren in verduurzaming.

Ik weet, als lokale overheid kunnen we niet alles regelen, maar ik vroeg me af welke instrumenten we als gemeente wel hebben, om, voor zover dat mogelijk is, inwoners te beschermen voor armoede. Zijn er bijvoorbeeld gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidies of regelingen voor eigenaren van koopwoningen waarop we onze inwoners kunnen wijzen? Ik ben ook benieuwd of er nog winst te halen valt bij de sociale huurwoningen in onze gemeente. Zijn er sociale huurwoningen die slecht geïsoleerd zijn en waar inwoners dus te maken krijgen met een ongewenst hogere energierekening?

Kortom, Ik zou graag dit probleem onder de aandacht willen brengen van het college en ben benieuwd welke instrumenten de gemeente kan inzetten om financieel kwetsbare inwoners te beschermen tegen lastenverhogingen die zij niet kunnen dragen.

----

Het college (D. Verburg) heeft als reactie laten weten zicht te houden op de ontwikkelingen en de mogelijkheden te nemen om bestaande regelingen onder de aandacht te brengen. Ook is toegezegd in gesprek te gaan met de woningcoöperatie. 

---

De vragen zijn gesteld door raadslid Daniël van Iwaarden.