4 november 2017

Besluitraad 31 oktober 2017

Op dinsdagavond 31 oktober werd de begroting voor 2018 – 2021 besproken in de besluitraad. Er kwamen verschillende amendementen en een motie aan bod.   

De PvdA kwam, zoals ook voorgaande jaren, weer met een amendement om Podium Reimerswaal extra subsidie te geven, te weten 20.000 euro per jaar. Het CDA en de VVD gingen daarin mee, tegen de afspraken in zoals die in het coalitieakkoord verwoord zijn. We hebben daar onze teleurstelling over uitgesproken. Een handtekening onder een coalitieakkoord lijkt dus voor het CDA en de VVD niet zo veel waard. Met de steun van het CDA en de VVD leek er een meerderheid te zijn voor het voorstel, omdat ook Leefbaar Reimerswaal in het verleden voor zo'n motie stemde. De verrassing kwam echter in de tweede termijn van de behandeling, waarin Leefbaar Reimerswaal extra eisen stelde aan het toekennen van de subsidie aan Podium Reimerswaal. Na een schorsing van de vergadering bleek er echter voor die extra eisen (in een subamendement neergelegd) geen steun. Daarom stemde Leefbaar Reimerswaal tegen het amendement om extra subsidie te geven. Ook de ChristenUnie stemde tegen. Daarmee werd op een bijzondere manier alsnog de extra subsidie voor Podium Reimerswaal voorkomen.  

Als SGP hebben we een amendement ingediend om de voorgestelde toeristenbelasting op arbeidsmigranten te schrappen. Dit omdat er momenteel geen noodzaak is om extra belastingen te innen (er is een overschot), en tijdens de vorige vergadering dat dit ter sprake kwam bleek er geen draagvlak voor te zijn in de raad (de SGP was de enige die het voorstel van het college openlijk steunde). Het onderzoek dat door het college ingesteld is hoe zo'n belasting uitgevoerd zou moeten worden, is daarmee ook van de baan. Het heeft geen zin om veel tijd te stoppen in een onderzoek terwijl er toch al zo weinig draagvlak voor is (grote kans dat ook na zo'n onderzoek de meerderheid zegt het niet te steunen), en zeker niet nu er geen financiele noodzaak is om extra belasting te heffen. Zie ook het amendement zoals ingediend. Dit amendement is aangenomen – alleen het CDA stemde tegen.  

Verder kwamen nog een aantal amendementen aan de orde met betrekking tot de GGD, de afvalstoffenheffing en de oprichting van een steunpunt voor arbeidsmigranten. De laatste twee kregen onze steun en werden uiteindelijk ook aangenomen.