5 september 2017

Besluitraad 5 september

De eerste vergadering na de vakantie is altijd een besluitraad, dus zonder voorafgaand een opinieraad. Meestal geven de onderwerpen die dan op de agenda geplaatst zijn weinig discussie. Zo ook deze keer. Het was dinsdag 5 september een korte vergadering waarop onder andere de begroting van 2018 en de visie voor de toekomst van het SWVO op de agenda stond. Deze visie onderschrijven we: lokaal regelen wat lokaal kan en pas opschalen als er voordelen zijn om het subregionaal of provinciaal te regelen. Verder werd nog instemming gevraagd om budget toe te kennen op het gebied van huisvesting aan een aantal scholen.

Het belooft dit jaar een bijzonder en druk jaar te worden. Allereerst het vertrek van waarnemend burgemeester Zoon op 14 september, en een week later de installatie van de nieuwe burgemeester Van Egmond. Hoewel burgemeester Zoon nog maar anderhalf jaar in Reimerswaal is, lijkt het alsof hij er al veel langer is. Hij heeft ontzettend veel werk verricht en wij willen als SGP hem dan ook bedanken voor zijn enorme inzet en de manier waarop hij leiding gegeven heeft aan onze gemeente.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking met de nieuwe burgemeester en wensen haar veel wijsheid en Gods zegen toe in haar verantwoordelijke taak.

Het tweede wat dit seizoen op de agenda staat zijn de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels al gestart. Als fractie denken we nu al na over ons verkiezingsprogramma, en staan we dus ook open voor ideeën en suggesties die we mee kunnen nemen. Het feit dat er verkiezingen zijn betekent ook dat sommige van onze fractieleden dit jaar niet vol zullen maken - zij zwaaien in maart af. Na al die jaren van vele avonden met vergaderingen zal het voor hen dan een stuk rustiger worden, en zullen ze vrije avonden terug krijgen.

Via deze website houden we de geïnteresseerde lezer ook dit jaar weer op de hoogte van de politieke zaken in Reimerswaal vanuit het oogpunt van de SGP.