18 november 2014

Besluitraad - dienstverlening

Vraag het aan de heer de Marquinie wat het belangrijkste is van de gemeente Reimerswaal en zijn antwoord zal zijn: Dienstverlening. Rondom dit thema is er in (en vanuit) de gemeentelijke organisatie ook een heel plan opgesteld waar de heer de Marquinie (terecht) zeer mee ingenomen is.

Echter om al die dienstverlening te kunnen betalen zijn er belastingen nodig. Deze voorzien de gemeente van de nodige middelen. Er zijn zaken die uit algemene middelen, via belastingen die geheven worden door de belastingdienst, betaald worden. Maar er zijn er ook die middels specifieke belastingen betaald worden. Dit mag dan op zijn hoogst dekkend zijn en nooit winstgevend. De gedachte achter specifieke belastingen is dat bijvoorbeeld niet iedereen volledig mee moet betalen aan een jachthaven maar dat dit vooral moet liggen bij de gebruikers.

De SGP is dus niet tegen belastingen, deze zijn nodig. Bijbels gezien hanteren we hier het principe 'dat we de keizer moeten geven wat des keizers is'. Maar tegelijk vinden we wel dat we moeten streven naar een zo klein mogelijke overheid. Hierin verschillen we van bijvoorbeeld meer socialistische partijen zoals de PvdA die graag meer door de overheid laat uitvoeren met uiteraard de daarbij behorende kosten. Of een populistische partij zoals Leefbaar Reimerswaal die zoveel ambtelijke uren met hun vragen genereren dat er eerder een belastingverhoging dan verlaging aan de orde is. De visie van de SGP is om goed (en zuinig) rentmeester te zijn. De overheid moet zich beperken tot de taak waarvoor ze gesteld is.

Daarbij moet er altijd goed gekeken worden naar de zwakken in de samenleving en hun geen belastingdruk opgelegd worden die hun te boven gaat. In de jaarlijkse begroting komt dit uit door een overzicht van de belastingdruk voor (een-)gezins situaties.

Belastingen zijn zeker geen populair onderwerp, maar zonder zou de gemeente zijn dienstverlening niet kunnen uitvoeren. We zoeken dan altijd naar een goed gemiddelde van goede dienstverlening voor zo weinig mogelijk geld.