17 november 2015

Besluitraad met GR de Bevelanden

Het is inmiddels weer ruime een jaar geleden dat we geschreven hebben over de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Intussen is het jaar bijna rond en kunnen we zien wat het onze gemeente heeft opgeleverd. In het achterliggende jaar hebben we inmiddels 3 begrotingswijzigingen gekregen. Dit geeft dat het plusje van 33.000 euro weg is. Maar daarmee is het voordeel voor de gemeente nog niet negatief geworden. Een kleine rekensom geeft ons daar wat inzicht in:

Begroting 2015

De tabel bij de begroting van 2015 liet het volgende beeld zien:

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e.v.
Beschikbaar binnen begroting Reimerswaal € 1.969 € 1.982 € 1.987 € 1.980 € 1.948 € 1.948
Bijdrage aan GR de Bevelanden € 1.936 € 1.933 € 1.951 € 1.912 € 1.935 € 1.949
Saldo (+ = voordeel) € 33 € 49 € 36 € 69 € 13 -€ nihil
Reeds ingeboekte bezuiniging € 223 € 223 € 223 € 223 € 223 € 223
Totale bezuiniging € 256 € 272 € 259 € 292 € 236 € 222

*De bedragen moeten x 1.000 genomen worden.

Voor de gemeente staat dus in 2015 een totale bezuiniging van € 256.000 euro te wachten volgens de begroting.

Eerste begrotingswijziging

1e begrotingswijziging bestond voornamelijk uit ophoging door salariswijzigingen. De extra kosten voor onze gemeente zijn in 2015 een 44.050 euro. Dit geeft geen begrotingswijziging voor onze gemeente.

Tweede begrotingswijziging

De tweede begrotingswijziging komt vooral uit extra taken die opgenomen zijn door GR de Bevelanden. Als eerste hebben ze ook de verantwoordelijkheid voor het Werkgevers Service Punt (WSP) overgenomen. De kosten voor deze extra taak is voor de Gemeente Reimerswaal 27.000 euro en komt uit het participatiebudget (geen begrotingswijziging voor onze gemeente). De tweede extra taak die opgepakt is door de GR de Bevelanden is Service Return On Investment (SROI), de kosten voor onze gemeente zijn 7.100 euro's en komt ook uit het participatiebudget. Dan is er een kleine besparing op personeelskosten voor onze gemeente van 2.355 euro in 2015.

Daarnaast brengt de gemeente Goes ook de taken die ze hebben als centrum gemeente onder bij GR de Bevelanden. Daarvoor leveren ze 1,22 fte aan en de daarbij behorende pot met geld van 98.138 euro in.

Bijzonder om te vermelden is dat het aantal fulltime eenheden bij GR de Bevelanden na de 1e begrotingswijziging op 83,77 zit en na de tweede  begrotingswijziging op 90,48 zit. Dit is van belang voor straks om in het achterhoofd te houden.

Derde begrotingswijziging

De derde begrotingswijziging bestaat uit een aantal onderdelen. Om te beginnen een personeelslid wat langdurig ziek geworden was en een vervanger nodig had. De portokosten die hoger uitvielen dan vooraf begroot. En niet in de laatste plaats het onverwacht hoge aantal statushouders (asielzoekers met een status). De kosten voor onze gemeente zijn: 29.304 euro. De dekking geschied vanuit 9.000 euro lagere portokosten vanuit onze gemeente (doordat deze nu gemaakt worden bij GR de Bevelanden). En voor het overige van de 29.304 euro wordt dit gedekt vanuit de pot incidenteel onvoorzien

De optelling van het geheel

De besparing voor onze gemeente komt dus op het volgende:

Onderdeel Bedrag 2015
Besparing volgens begroting 2015 € 256.000,00
Meerkosten volgens 1e begrotingswijziging - € 44.050,00
Meerkosten volgens 2e begrotingswijziging - € 34.100,00
Besparing volgens 2e begrotingswijziging € 2.355,00
Meerkosten volgens 3e begrotingswijziging - € 29.304,00
Besparing volgens 3e begrotingswijziging € 9.000,00
Totale besparing in 2015 voor de Gemeente Reimerswaal € 159.901,00

Dit is dus een absolute besparing van 159.901 euro. Maar de besparing is feitelijk nog groter. Want er zijn meerkosten die doorberekend zijn door de GR de Bevelanden aan onze gemeente. Kosten die ook voor onze gemeente niet te ontkomen zijn. Zo kunnen we hoog of laag springen als gemeente maar aan gemaakte CAO afspraken met loonsverhoging voor ambtenaren ontkomen we echt niet. Evenals een zieke medewerker is iets wat buiten onze macht is. Als we deze kosten dus niet zouden aftrekken van de besparing dan komt de totale besparing zo rond de 230.000 euro.

Dan nog even terug komende op de uitbreiding van fte's bij GR de Bevelanden. Het feit dat er daar ook een uitbreiding nodig was om de taken uit te kunnen voeren geeft ons wel te denken. Ook onze gemeente zal er extra formatieplaatsen bij moeten krijgen om de taken uit te kunnen voeren die op de gemeente in 2015 zijn afgekomen. Als we uitgaan van 4 formatieplaatsen extra dan loopt de besparing al snel op richting een half miljoen.

Kortom niet alleen inhoudelijk maar ook cijfermatig kunnen we nog steeds blij zijn met deze Gemeenschappelijke Regeling.

Goede rapportage

Daarnaast moet er toch ook gezegd worden dat de GR ons goed informeert over alle wijzigingen in de begroting. Dit is bijzonder voor een Gemeenschappelijke Regeling omdat de vragen voor meer geld meestal veel summierder en minder onderbouwd op onze tafel verschijnen. We kunnen wel stellen dat de directeur van GR de Bevelanden een prestatie van niveau heeft neergezet in een bijzonder onstuimig jaar.