24 augustus 2013

Bestemmingsplannen Reimerswaal

De bestemmingsplannen zijn eerdere ter inzage gelegd, zodat er inspraakmogelijkheden zijn voor burgers, bedrijven en of het (ambtelijk) voldoet aan de wettelijke eisen

Het grote karwei was de herziening van het buitengebied met zijn vele verschillende gebruikers zoals ondernemers, boeren en buitenlui. Nu het achter de rug is, zien we gelukkig behoorlijk veel tevreden mensen, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat, ook in deze zaken, niet aan ieders wens voldaan kan worden, zodat er wellicht ook teleurgestelde mensen zijn.

De havens van Yerseke zijn van nieuwe bestemmingen voorzien die afgestemd zijn op de toekomst. Met de geactualiseerde bestemming worden de havens als beroepshaven en jachthaven voorzien van een actuele en toegesneden regeling. 

Op grond van een op termijn mogelijk verwachte terugloop van bedrijfsmatige activiteiten in de beroepshaven komt in de Prinses Beatrixhaven mogelijk enig ruimte beschikbaar voor een andere recreatieve invulling. De gemeente heeft de wens,  met deze ruimte,  het aantal ligplaatsen in de Prinses Beatrixhaven op termijn uit te breiden. Vooralsnog worden de beroepshavenactiviteiten in de Prinses Beatrixhaven gecontinueerd