26 november 2020

Bibliotheek

Gemeente Reimerswaal heeft een samenwerking met Bibliotheek Oosterschelde. Ieder jaar wordt in het najaar de begroting voor het volgende jaar vastgesteld. De samenwerking met Bibliotheek Oosterschelde is in samenwerking met 5 andere gemeenten. Eind 2021 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af. Tijdens de opiniebijeenkomst van 3 november en de besluitraad van 24 november heeft SGP Reimerswaal gevraagd om een toezegging van de portefeuillehouder dat we in het voorjaar van 2021 een voorstel willen ontvangen waarin alle mogelijkheden staan hoe we vanaf 2022 de bibliotheekfunctie kunnen vervullen. Deze kritische vraag heeft te maken met een aantal oorzaken:

- Ondanks het stijgende aantal leden zijn er in 2019 wederom fors minder uitleningen. Waar dat in 2017 nog 110.000 uitleningen waren is dat gedaald naar 99.000 in 2018 en naar 91.000 in 2019. De behoefte daalt dus aanzienlijk.

- Wanneer we de exploitatiesubsidie afzetten tegenover het aantal uitleningen komen we op een bedrag per uitgeleend boek van €4,56. Dat bedrag kwalificeren wij als ‘zeer hoog’.

- De begroting van Bibliotheek Oosterschelde betreft een significant deel van de totale jaarlijkse begroting van de gemeente.

Onze fractie wil graag een bibliotheekfunctie vervullen, maar we vinden wel dat we kritisch moeten kijken naar wat de gemeente dat mag kosten. Met het gevraagde voorstel hopen we daarmee volgend jaar een goede afweging te kunnen maken.