2 december 2014

Bibliotheek blijf bij je boekenplank

Vanavond tijdens de opinieraad is het Bibliotheek beleid onderdeel van de bespreking. Het college heeft een eerste aanzet gegeven en daarbij wat randvoorwaarden gesteld waarlangs het nieuwe beleid gestalte moet krijgen.

Als SGP zijn we blij met een aantal keuzes. Zo is het geheel in lijn met het beleid van de SGP om te streven naar maximaal één hoofdvestiging en vormen van uitgiftepunten in de overige kernen. De creatieve oplossing om met de zorginstelling Ter Weel samen te werken op dit vlak vinden we een mooie oplossing van de wethouder. Ook de open opstelling van de wethouder in het dossier richting de raad kunnen we als fractie erg waarderen.

Daarom juist wil de SGP insteken op een nog scherper beleid. In het voorstel van de wethouder houden we één hoofdvestiging over met uitgiftepunten in diverse kernen. Het budget dat daarvoor gesteld wordt is een kleine 500.000 euro (inclusief een extra functionaris voor leesbevordering op scholen). Dit vinden we iets te veel van het goede. Als SGP streven we naar een budget van rond de 300.000 euro. Uit de bijgeleverde stukken concluderen we dat de hoogte van het budget komt door de verschuiving van budgetten binnen de Bibliotheek Oosterschelde. Van het uitlenen van boeken zijn ze vooral ook overgegaan in hun nieuw beleid op het bieden van leesbevordering op scholen en bij Vroegtijdse en Voorschoolse Educatie (VVE). Dit om taalachterstanden aan te pakken. Als SGP zijn we zeker voor investeringen in onze kinderen en willen hier ook zeker maatregelen voor treffen. Maar we vinden niet dat de Bibliotheek hiervoor de uitgelezen partner is. We stellen liever het budget direct ten gunste aan de scholen en de VVE instellingen zodat deze met dat budget zelf hun projecten en leerplannen kunnen uitwerken en uitvoeren. We verwachten dat deze dat beter, efficienter en zeker ook goedkoper kunnen dan de Bibliotheek.

Daarnaast willen we ook (conform coalitieakkoord) zeker kijken naar de mogelijkheden om zonder de Bibliotheek Oosterschelde verder te gaan. Al dan niet met een andere partij in zee of gewoon zelf als gemeente. De overheadkosten (van 40%) bij de Bibliotheek geven ons al jaren zorgen. Een ander alternatief zou zijn dat de Bibliotheek meer pakketgericht zou gaan werken. Zoals bijvoorbeeld de GGD. De GGD biedt een basispakket aan en daarop kunnen pluspakketten aangeschaft worden. Hierdoor krijgen we weer wat te kiezen als het gaat om Bibliotheekwerk. Voor de SGP is het duidelijk: Bibliotheek blijf bij je boekenplank.

Toekomst

Ook moeten we nadenken over de toekomst. De samenwerkende gemeenten in de Bibliotheek Oosterschelde hebben al geschreven in hun regionale visie dat een volwaardige bibliotheek vestiging nodig is op 30 auto minuten afstand. Als we die gedachte volgen dan zal er binnen afzienbare tijd geen bibliotheek meer in Reimerswaal nodig zijn. Want zowel Goes als Bergen op Zoom zijn op korter afstand dan dat. Daarom willen we ook dat bij de keuze van de centrale vestiging goed gekeken wordt naar de financieële mogelijkheden op langer termijn. Mogelijk over niet al te lange tijd komt de beslissing om de centrale vestiging ook te sluiten vanwege de vlucht die digitale boeken nemen. Dan moet het gebouw waarin de centrale vestiging zit eenvoudig te verkopen zijn zonder daarmee andere zaken te belemmeren.

We wachten de discussie die in deze opinieraad en de daarop volgende komt vol belangstelling af.