27 januari 2015

Bibliotheek blijf bij je boekenplank (2)

Inbreng 1e termijn van de SGP

De SGP heeft bij zijn inbreng in het eerste termijn drie punten waar ze helderheid van het college wensen:

  1. In de eerste plaats willen we een strakke sturing op de grofweg 383.900 euro.
  2. Ten tweede willen we graag dat er overeenkomstig het Leefbaar Reimerswaal amendement er een evaluatie plaats zal vinden waarbij er ook een vergelijking plaats zal vinden binnen nu en twee jaar.
  3. En ten derde willen we dat de BiblioOosterschelde werk gaat maken van de collectieve kosten die nu 52% van het budget zijn.

Beantwoording door wethouder Vogelaar in 1e termijn

De wethouder heeft een breedvoerig verhaal, in eerste inzet vooral over de locatie van de centrale vestiging. Maar als het gaat om de drie punten van de SGP is zijn antwoord als volgt:

  1. De wethouder stelt dat bij hem informatie is dat het maximaal op 383.900 zal uitkomen en hij stuurt zelfs op minder nog.
  2. Hij zegt toe om kritisch te blijven kijken naar de kosten via begroting en rekening van de Bibliotheek. Ook vindt hij het goed om op de hoogte te blijven. Hij wil toezeggen een benchmark te maken met andere Bibliotheken die van een zelfde samenstelling zijn. Hij gaat in overleg met de Bibliotheek hierover of die dit kan aanleveren.
  3. Wat betreft de collectievekosten wordt er ook in de vergaderingen met de Bibliotheek hierover gesproken.

De conclusie

Een benchmark is nog niet gelijk aan het kijken naar alternatieven. En de BiblioOosterschelde dit onderzoek laten doen is op zichzelf wel bijzonder. Zeker op de collectievekosten zijn de afspraken boterzacht. Men heeft het er bij het overleg wel over. Maar dit horen we intussen al vele jaren.

Op het eerste punt is de wethouder glashelder, de twee andere punten vinden de fractiespecialisten nog wat mager maar we willen de wethouder het voordeel van de twijfel geven.

We wensen en de wethouder en de ambtenaren die hard aan gewerkt hebben alle succes en geven ze onze royale steun om er wat moois van te maken. Ook zijn we benieuwd naar de beweegbaarheid van de BiblioOosterschelde om de collectieve kosten naar beneden te krijgen.