11 maart 2024

Biddag 2024: Zo de Heere het huis niet bouwt…

Woensdag 13 maart 2024. Biddag. Een eeuwenoude gewoonte! Een goede en ‘brood’ nodige gewoonte om de Heere om Zijn zegen te vragen voor het seizoen wat komt.

De discipelen hebben de Heere Jezus gevraagd om hen te leren bidden. Hij heeft ze voorgebeden. Dat wij ook aan de start van een nieuw seizoen zo onze handen leren vouwen met de woorden “Heere, leer ons bidden’. Bidden voor een geestelijke zegen! Persoonlijk, voor uw/jouw naaste dichtbij en ver weg. Of de Koning van de Kerk Zijn koninkrijk wil doen komen en ook in de gemeente Reimerswaal wil doorgaan met Zijn werk. Bidden voor tijdelijke zegen; bidden om eten, bidden om kracht en wijsheid om te kunnen werken. Bidden in het besef dat we afhankelijk zijn van onze Schepper tot in de kleinste zaken. 

Bidden voor de overheid. Zelfs voor een overheid die zo weinig rekening wenst te houden met Gods geboden. Die eigen wetten boven Gods wet stelt. Toch bidden...! Het is onze opdracht. (1 Tim. 2). Bidden omdat we een machtige God hebben die wonderen werkt waarvan we grote dingen mogen verwachten. Hij volvoert Zijn raad dwars door alle onmogelijkheden van ons als mensen heen.

Bijzonder ook het gebed voor de volksvertegenwoordigers of ze de wijsheid, woorden, moed en tact mogen ontvangen om Gods Woord te laten spreken in de diverse regeringszalen.

Mogen wij vragen om uw gebed en steun?

Vergeefs op bouwen toegelegd;
Vergeefs, om ’t huis voltooid te zien,
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên,
Zo God Zijn hulp aan ’t werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
Zo God niet Zelf de stad bevrijdt.

Ps 127:1