7 maart 2022

Biddag in 2022

Deze week, woensdag 9 maart, wordt de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid gehouden. Het is een goede traditie. Er is reden te over om God te erkennen als Degene van Wie we afhankelijk zijn.

De nationale synode heeft in 1619 in de Dordtse kerkorde vastgelegd dat in dagen van oorlog, pestilentie, dure tijd, zware vervolging der kerken en andere zwarigheden, de dienaren der kerken de overheid zouden verzoeken door haar autoriteit en bevel openbare vast- en biddagen aan te stellen en te heiligen. De Staten-Generaal schreven zo'n dag uit met een biddagbrief. Die gewoonte is er tot halverwege de negentiende eeuw geweest.

Wij mogen ook nog biddag houden. We zullen persoonlijke en kerkelijke noden aan de Heere voorleggen. Is het dan te veel gevraagd diezelfde vaderlandse kerk, die ooit de initiatieven nam om tot zo'n dag te komen, nu op te dragen, nu zij worstelt met haar identiteit in het volksleven? Is het niet onze plicht de overheid, de Koning en de regering en al die anderen die het openbaar bestuur uitmaken, op te dragen aan de troon der genade? Opdat Gods eer in dit land zou wonen?

Biddag houden is belijden: Uw wil geschiede. Het is aanvaarden van Gods weg. Het is bidden voor onze naaste die met minder moeten rondkomen. Om daarna met hen mee te leven. Biddag houden is ook: vragen om wijsheid bij het omgaan met onze overvloed. Het is smeken om bewaard te worden voor de valkuil die materialisme heet.

Biddag, een goede traditie? Niet als het daarbij blijft. Als gemeente te mogen opgaan en gezamenlijke zorgen en nood aan de Heere voor te leggen is groot. Er moet echter wel een vervolg op komen, in het gezinsleven, in het persoonlijk leven en in het politieke leven. Biddag en dankdag fungeren pas echt als er sprake is van dagelijks persoonlijk gebed.

O Vader, Die al ’t leven voedt,
Kroon onze tafel met Uw zegen,
En spijs en drenk ons met dit goed,
Van Uwe milde hand verkregen.
Leer ons voor overdaad ons wachten;
Dat w’ ons gedragen als ’t behoort;
Doe ons het hemelse betrachten;
Sterk onze zielen door Uw Woord.