23 september 2019

Biovergister of zonnepark

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 september stond er een voorstel op de agenda om in de Eerste Bathpolder en de Kreekkrakpolder een zonnepark toe te staan.

Tijdens een discussie over het toestaan van grondgebonden zonneparken in maart dit jaar hebben wij diverse argumenten benoemd waarom wij geen groot voorstander zijn van een grondgebonden zonnepark.

Moeten we landbouwgrond gebruiken voor de opwekking van zonne-energie terwijl er nog zoveel daken beschikbaar zijn om te voorzien van zonnepanelen? Hoe zorgen we voor een goede landschappelijke inpassing van dit soort zonneparken? Graag zien wij een koppeling van een locatie voor opwekking van zonne-energie aan een andere activiteit die wat oplevert voor de omgeving (gecombineerd met zoetwateropslag bijvoorbeeld). En als er dan toch ergens een zonnepark mag komen, dan willen wij in ieder geval graag een moment dat er een heroverweging mogelijk is, zodat er niet na de afschrijvingstermijn automatisch opnieuw zonnepanelen geplaatst worden. Misschien zijn er tegen die tijd wel veel betere manieren van energieopwekking.

Toch hebben we het voorstel gesteund om een zonnepark in de Eerste Bathpolder en Kreekkrakpolder mogelijk te maken. In de gemeenteraad is het door onze fractie als volgt verwoord:

“De feiten zijn dat we een keuze hebben tussen een biovergister of een zonnepark. En als dat de keuze is, dan kiezen we, laat ik het dan zo zeggen, voor de minst slechte optie. En dat is een zonnepark. We hebben eerder aangegeven dat we er naar moeten streven dat er op de locatie naast de kassen in Rilland geen biovergister komt. Met name voor de ondernemers van de kassen die hier zitten”.

Heel duidelijk is dat we geen voorstander zijn van een biovergister in onze gemeente op deze locatie. Dit breng risico’s mee voor de ondernemers van de kassen die hier mooie bedrijven hebben opgebouwd. Ook heeft het behoorlijke effecten op verkeerstromen in de omgeving en zijn er risico’s op andere vormen van overlast.

Om te voorkomen dat de biovergister er komt, kwam er nu een kans voorbij. En dat was door op deze locatie een grondgebonden zonnepark toe te staan. Iets waar we ook niet enthousiast over zijn, maar het is in ieder geval beter dan een biovergister.

Overigens was dit het brede gevoelen van de gemeenteraad en is het voorstel unaniem aangenomen.