15 april 2014

Coalitie voor de eerste keer bijeen

De coalitie bestaande uit SGP, CDA en VVD is op 15 april 's avonds voor de eerste keer bijeen. Onderdeel van bespreking is uiteraard het coalitieakkoord waar de fractievertegenwoordigers in de achterliggende week aan gewerkt hebben. Er is een goede onderlinge sfeer. De VVD spreekt van een historisch feit wat betreft de coalitie. De CDA wijst op het woord vertrouwen wat ze voelen binnen de coalitie. We hopen binnenkort met het resultaat van de onderhandelingen naar buiten te kunnen komen.

Foto genomen door Tycho Jansen onze Raadsgriffier