3 november 2015

De Betho

De begroting van de Betho staat onder druk door de bezuinigingen die plaats moeten vinden (afbouwen van de WSW). Het idee van de Betho is zelf om het werkveld van de Betho te verruimen met o.a. de werkzaamheden van test en training* en B-Flex**. Daardoor zouden besparingen door vermindering van o.a. personele lasten volgen. Men verwacht maximaal 300.000 euro te kunnen besparen. De inkomsten die normaal gereserveerd waren voor test en training en B-Flex worden dan uiteraard ondergebracht bij de Betho.

Het behoud van de Betho is naar onze mening een goede zaak. Dat ze daarin zelf het voortouw nemen door te kijken hoe ze hun werkveld kunnen vergroten is een goede zaak. Het valt moeilijk te becijferen of het berekende voordeel ook echt gehaald gaat worden. In het stuk wordt de besparing op de personelekosten 200.000 gemaximaliseerd. Dat is dus geen zekerheid of het ook echt de bezuiniging gaat halen zoals genoemd.

Als SGP blijven we dit dossier op de voet volgen. Want de Betho doet goed werk voor een groep kwetsbare burgers.

Meer informatie kunt u vinden in de stukken: