12 december 2016

De hoge prijs van christen zijn

Christenvervolging, dat het bestaat, weten we, maar hoe vaak staan we er bij stil? Laten we het scherper stellen: staan we er weleens bij stil?
Op vrijdagavond 2 december jl. hielden we als SGP-Jongeren Reimerswaal in dorpshuis 'Apeldoorn' te Oostdijk een avond over dit thema. Het programma werd gevuld JongerenWerkgroep Christenvervolging (JWC).
Voor de pauze werden eerst de landen behandeld waar op dit moment de christenvervolging het meest hevig is. Daarbij werden indrukwekkende beelden getoond. Voor iedereen in de zaal was het duidelijk: deze mensen moeten echt een keuze maken. In Nederland kunnen we makkelijk lauwe christenen zijn. Maar deze avond zette echt aan het denken. Als je kijkt naar je eigen leven, ben je dan een ECHTE christen? Denk eens na over mede-christenen die vervolgd worden. Maak dezelfde keuze als zij!
Na de pauze werd door Harm-Jan Polinder een discussie met de zaal op gang gebracht aan de hand van stellingen die nauw verbonden waren aan het onderwerp.
Terugkijkend kunnen we stellen dat het een erg interessante, indrukwekkende en tevens een goed bezochte avond was die ons naast enkele nieuwe feiten, vooral liet zien hoe goed wij het hier hebben: het contrast is enorm!
Maar even eerlijk, zien we dat nog wel eigenlijk?