31 januari 2018

De staat van Zeeland

 

Tijdens de besluitenraad van 30 januari diende de SGP-fractie een motie in om de interpretatie van het onderzoek 'De Staat van Zeeland' af te wijzen.

Kortom komt het er op neer dat het ZP Planbureau op basis van dit onderzoek o.a. de conclusie trekt dat er in de toekomst vooral behoefte is aan sterke steden. De SGP-fractie is van mening dat deze interpretatie niet juist is.

De SGP-fractie is van mening dat ook in dorpen aanwezige voorzieningen gekoesterd moeten worden en dat er mogelijkheden moeten zijn voor nieuwe initiatieven, onder andere op het gebied van woningbouw.

De motie werd unaniem aangenomen.