13 februari 2019

De toren van de Bathsewegkerk

U heeft er de afgelopen maanden veel over kunnen lezen en zien in de media. De toren van de Bathseweg kerk in Rilland heeft de gemoederen flink beziggehouden. De toren, behorend bij de Bathseweg kerk was geen eigendom meer van een kerkgenootschap in Rilland. Maar de inwoners van Rilland wilden er ook geen afscheid van nemen. En dat is begrijpelijk. De toren heeft een beeldbepalend karakter voor het dorp Rilland en is vanuit de weide omgeving te zien.

Inmiddels heeft u wellicht ook via de media vernomen dat de toekomst van de toren gewaarborgd wordt. Graag geeft de SGP-fractie van Reimerswaal u wat inzicht wat daar allemaal aan vooraf ging.

Nadat de kerk in handen is geweest van verschillende eigenaren was hij vanaf media 2018 eigendom van een aannemersbedrijf uit Rilland. De toren van het complex verkeerde na vele jaren zonder onderhoud inmiddels in een vervallen staat. De eigenaar van het complex zocht samen met de klankbordgroep Rilland mogelijkheden om de toren te behouden. Een 1e idee waarbij de gemeente 400.000 subsidie moest verstrekken voor het opknappen van het gebouw en daarna het gebouw zou worden doorverkocht aan Evangelische Stichting The Lighthouse bleek niet haalbaar omdat een dergelijke constructie ‘staatssteun’ is, wat niet is toegestaan.

Het 2e idee werd positief ontvangen. De eigenaar van het complex en de klankbordgroep stelde voor om het kerkgebouw te slopen en daar een appartementencomplex te ontwikkelen, maar de toren te laten staan en compleet te renoveren. Vervolgens zou de gemeenteraad de toren over kunnen nemen voor een bedrag van 250.000 euro en daarbij de nieuwe eigenaar zijn van de compleet gerenoveerde toren.

Een mooi plan, en de gemeenteraad reageerde dan ook enthousiast. Ook de SGP-Fractie was enthousiast over het plan. Maar waar moest de 250.000 euro vandaan komen? Daarop besloot onze fractie het initiatief te nemen voor een motie waarbij het college werd opgeroepen om actief alle mogelijkheden te onderzoeken voor behoud van de toren en tevens de initiatiefnemers op te roepen te zoeken naar cofinanciering.

De motie is door 4 andere fracties ondertekend. Alleen de fractie van de Christenunie ondertekende de motie niet. Opmerkelijk, want de Christenunie was het die een aantal weken voor het indienen van de motie nog riep dat alles in het werk gesteld moest worden om de toren te behouden.

De motie is aangenomen door de gemeenteraad met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen. DV eind maart hoopt het college met een concreet voorstel te komen om de toren te behouden.