17 juni 2014

Decentralisatie huishoudelijke hulp

Het zal intussen geen verrassing meer zijn dat er grote decentralisaties op de gemeente afkomen. De heer Martens geeft ons een inkijkje op hoe het zal gaan met betrekking tot de nieuwe situatie voor huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg. De cijfers zijn niet erg schrikbarend, voor 2015 voorziet men een tekort van ongeveer 23.000 euro. En vanaf 2016 zelfs een klein overschot.

Uit de presentatie wordt wel duidelijk dat er een grootte verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders komt te liggen. De gemeente heeft alleen maar meer een soort poortwachterfunctie. Ze indiceren of mensen wel of niet aanmerking komen voor zorg. Vervolgens zullen de zorgaanbieders er voor moeten zorgen dat al het werk dat gedaan moet worden voor de geïndiceerde cliënten voor een vast bedrag uitgevoerd wordt. Daarbij is al op voorhand 25% zelfwerkzaamheid ingecalculeerd. De gemeente zal daarna vooral gaan sturen op de tevredenheid van de mensen die deze zorg mogen ontvangen. Deze zal gemeten worden door onderzoek en bezoeken aan huis bij de mensen zelf.

Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg. Als de gemeente een cliënt toelaat tot de huishoudelijke hulp dan krijgt de zorgaanbieder hiervoor een vast bedrag van 164,27 euro voor vier weken. Dit komt neer op 2,41 uur per week. Er zullen dan cliënten zijn die minder uren nodig hebben en cliënten die meer uren nodig hebben. Een zorgaanbieder moet hierin het voordeel zoeken door cliënten zelfredzaam te laten zijn en daar waar nodig hulp te geven. Bij de huishoudelijke zorg zijn de bedragen iets hoger. Daar wordt 357,82 per vier weken gereserveerd wat neerkomt op 3,29 uur per week.

Hoe dit alles zal gaan lopen zien we met veel belangstelling tegemoet! Waarbij we natuurlijk de zorgaanbieders graag het vertrouwen geven om dit goed uit te voeren.

Wederom hadden we bezoek van het Hoornbeeck college. Vanuit het vak voor burgerschap kwamen ze de vergadering bijwonen. Deze dames vonden het niet erg om op de foto te gaan, dus bij deze: