19 november 2021

3 vragen aan raadslid Ad Meeuwsen

Iedere maand stellen we drie vragen aan een raadslid van de SGP fractie over de actualiteit in de gemeenteraad. 

1. Wat is je in oktober opgevallen in Reimerswaal? 

Dat we sinds 25 oktober een waarnemend burgemeester hebben. Zoals u weet is onze eigen burgemeester, mevrouw Van Egmond, sinds enige tijd ziek; inmiddels gelukkig wel herstellende van de longembolie die zij heeft opgelopen. Maar omdat het de verwachting is dat haar herstel nog enige tijd zal duren, heeft de commissaris van de Koning besloten om tijdelijk een waarnemend burgemeester te benoemen in de persoon van mevrouw P.M. van Wingerden-Boers. Op 26 oktober heeft zij in een bijzondere bijeenkomst van de gemeenteraad, ten overstaan van de commissaris van de Koning in Zeeland, de heer drs. J.M.M. Polman, de eed afgelegd.

Haar werd een goede tijd toegewenst in Reimerswaal. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat het om een korte periode zou gaan, want dat zou een spoedig herstel van mevrouw Van Egmond betekenen. Bij deze wens wil ik mij graag aansluiten. 

2. Met welk recent besluit ben je blij? 

Een belangrijk onderwerp op de besluitraad van 2 november was de vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2025. Gelukkig kon er voor 2022 en de drie daaropvolgende jaren een positieve begroting gepresenteerd worden. Belangrijk is dat er in 2022 extra financiën verwacht worden voor de Jeugdzorg. De afgelopen jaren hebben we voor de Jeugdzorg als gemeente meerdere miljoenen uit de reserves moeten bijpassen. Wij zien deze verwachte extra middelen ook als aanvulling op de tekorten van eerdere jaren, daarom zijn deze extra’s voor een belangrijk deel toegevoegd aan de Algemene reserve, omdat deze niet meer voldoende was om mogelijke risico’s op te vangen. Een ander deel van deze middelen wordt D.V. in 2022 wel direct ingezet voor Jeugdzorg om daar wat mogelijke knelpunten op te lossen.

3. Welke onderwerpen op de politieke agenda hebben op dit moment je aandacht? 

De huisvesting van arbeidsmigranten bij fruittelers staat deze maand weer op de agenda. Dit is een onderwerp waarover al veel gesproken is en dat ongeveer continue onze aandacht heeft. Nu ligt er een verzoek vanuit de fruitteeltsector om de accommodaties die zij bezitten, buitenom het plukseizoen te mogen verhuren aan andere ondernemers die op ander momenten van het jaar hun ‘piek’ hebben. Het gaat dan specifiek om huisvesting in gebouwen. Fruittelers krijgen dan wat meer armslag om te investeren in betere huisvesting en deze ook terug te verdienen. Als SGP Reimerswaal zijn wij hierover niet direct negatief, maar we willen hier wel aan koppelen dat dan tegelijkertijd beleid ontwikkeld wordt om de huisvesting in de dorpskernen terug te dringen. Het mes zou immers aan twee kanten snijden als daar dan woningen vrij komen, die te koop komen, zodat er ook voor de Reimerswaalse jongeren (en ouderen) weer wat meer mogelijkheden/kansen komen op de (te) krappe woningmarkt. Op dit gebied volgen wij de ontwikkelingen kritisch, ook als bijvoorbeeld winkelpanden opgekocht worden door investeerders om deze om te bouwen naar appartementen, vaak ook voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Overigens wil ik hier ook noemen dat we ons wel moeten realiseren dat we niet meer zonder arbeidsmigranten kunnen. Vanuit Engeland hoorden we recent dat het fruit niet meer geplukt wordt en aan de bomen hangt te rotten, omdat er geen mensen beschikbaar zijn! Daar wil je ook niet aan denken.

Tegelijkertijd las ik deze week in ‘De Fruitteelt’ dat er vergevorderde ontwikkelingen zijn om de fruitpluk te robotiseren; geschat wordt dat er binnen 3 tot 5 jaar robots beschikbaar kunnen zijn, die de pluk voor een belangrijk deel over kunnen nemen van de mensen.

Je kunt dus wel stellen dat de ontwikkelingen niet stil staan. Boeiend en uitdagend!