19 mei 2015

Een brandje blussen tijdens de Themaraad

De brandweer heeft een aantal belangrijke vraagstukken op te lossen in Zeeland. Zoals:
  • de bezetting van de posten
  • de snelheid van het ter plaatse komen
  • de beschikbaarheid van mensen op bepaalde tijden van de dag
  • en niet in de laatste plaats een taakstellende bezuiniging van 20% totaal
Hiervoor is er een omvangrijke inventarisatie gedaan en een maatwerkplan gemaakt. Dit plan zal ook voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de betreffende gemeentes. Om de discussie wat vorm te geven krijgen we eerst in een themaraad een uitleg over het maatwerk in Brandweerzorg.
 
Ze geven in een eerste instantie in de presentatie aan de maatregelen die al gemnomen zijn. Zo zijn er ongeveer 30 mensen minder gaan werken sinds het samenwerken van de VRZ. Daarna komt het Maatwerk in Brandweerzorg ter sprake. Er is in 2012 een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er in Zeeland nog behoorlijk wat te doen is. Zo is de aanrijtijd in meerendeel buiten de gestelde tijd. Dit is uiteraard niet zoals het hoort en gaf mede aanleiding om eens goed te kijken naar de brandweerzorg in Zeeland.
 
In een filmpje worden de uitgangspunten voor het maatwerk benoemd zoals:
  • De maat voor brandweerzorg is woningbrand (omdat dit het meeste voorkomt)
  • Slagkracht
  • Opkomsttijd voor een woonkern is 10 minuten
  • Opkomsttijd voor stedelijk/historisch gebied 8 minuten en voor overige gebieden (nieuwbouw na 2013) op 12 minuten
Daarna worden opgeroepen om onze inzichten te delen.
 
Bij de uitwerking van het plan is er gewerkt vanuit de risico's i.p.v. vanuit de financiele middelen die beschikbaar zijn. Één van de uitvindingen van het maatwerkplan is de Zeeuwse TS (Zeeuwse TankSpuitauto). Deze kan met minder mensen (4 ipv 6) uitrukken. Dit is vooral overdag belangrijk. Op kernen met tussen de 1000 en 1500 mensen komt een Zeeuwse TS en bij meer dan 1500 mensen een TS6. Hierdoor zullen er ook een aantal posten sluiten maar ook nieuwe gebouwd worden. Het plan wordt relatief snel uitgevoerd (3 tot 5 jaar). 
 
In Reimerswaal betekend het dat er vrij weinig gaat veranderen. Alleen in Rilland zal men naar een Zeeuwse TS gaan en in Kruiningen naar een uitgebreid HV voertuig. In Rilland is vooral de bezetting overdag een hele uitdaging.
 
Het hele verhaal zal nog in een opinieraad en een besluitraad terug komen.