2 september 2014

Eerste besluitenraad na het reces met interpellatiedebat over begraafbeleid

Bij de opening worden door de burgemeester twee raadsleden gefeliciteerd met de geboorte van een dochter. Zowel Hans Rottier (SGP), voor de vijfde keer en ook Rien Sinke (SGP), voor de eerste keer, zijn beide vader geworden. Ze ontvangen daarvoor uit de hand van de burgemeester een beertje (zie foto).

Op de agenda staan diverse onderwerpen maar als eerste wordt een vraag om een interpellatiedebat, aangevraagd door Leefbaar Reimerswaal, behandeld. De coalitiepartijen zijn eenduidig in hoe dit debat moet: schoorvoetend en met respect en zeker niet langdradig.

Na een inleiding van dhr. Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) beantwoord de wethouder Sinke (SGP) de vragen die door Leefbaar Reimerswaal zijn gesteld. Het is een duidelijk en zeer goed onderbouwd verhaal. In zijn reactie stelt de wethouder dat het beleid welliswaar op punten nog nagezien moet worden. Hierop zal t.z.t. met de raad verder van gedachten gewisseld worden. Maar dat het beleid toch een goed en een fatsoenlijk beleid is wat tevens ook niet te duur is. Een belangrijk punt voor de SGP en voor het college is dan ook dat de begraafplaatsen er goed bijliggen. En dit is zeker het geval. Dit geeft de wethouder het vertrouwen dat we geen slecht begraafbeleid voeren in Reimerswaal. 

Dit wordt nog eens mede onderbouwd door de zeer vele positieve reacties die binnenkomen. Slechts enkele procenten stellen dat het beleid nog eens nagezien moet worden. Echter het grootste deel heeft gewoon gekozen voor verlenging.

Wat belangrijk is dat er een goede administratie komt. In de oude administratie zijn zoveel zaken die absoluut niet te voorzien zijn geweest. Daarin pakt de wethouder zelf de handschoen vol op. Niet alleen is de hele afdeling op scherp maar ook de wethouder controleerd zelf handmatig locaties en vragen die binnenkomen.

Daarbij heeft de wethouder in de achterliggende tijd in alle relevante media welgemeende excuses gemaakt voor wat er fout is gegaan. En dat doet de wethouder ook nog eens royaal binnen en in de richting van de raad.

Daarna is de raad aan het woord. De heer Jumelet (CU) is content met hetgeen dat er door de wethouder is gezegd. Ook bij de ChristenUnie zijn er klachten binnengekomen. Daarop heeft de CU contact opgenomen met de griffier om te zien wat hier bestuurskundig kan gebeuren. Maar omdat de wethouder zo snel en correct heeft gereageerd gaf dat de CU is gerustgesteld. En zelfs gaf de CU aan dat ze de wethouder duidelijk de juiste man op de juiste plaats is hiervoor. Wel vroeg de CU of we op het onderwerp nog kunnen terugkoppelen.

Mevrouw Hoogerland (CDA) gaat nog in op de vragen die gesteld zijn door Leefbaar Reimerswaal. Ze vertrouwen het college en wachten graag de evaluatie af. Wel zou de CDA wat meer communicatie van te voren gehad willen hebben.

De heer Janszen (SGP) sluit zich aan bij de CU. Wel wijst hij er op dat er geen fouten gemaakt mochten worden. En dat gevoel is nog steeds aanwezig voor zijn gevoel.

De heer Verburg (PvdA) zit in dezelfde lijn, hij vindt zelfs dat de informatie richting de raad ook goed is gedaan.

De heer van der Endt (VVD) kan ook zich vinden in de beantwoording van de wethouder en ook voor de VVD staat evenals de PvdA achter het beleidt.

De heer Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) geeft in tweede termijn dat hij wel verwacht had dat er ruimhartig excuses gemaakt zouden worden. Ook stelt de heer Weststrate dat hij zelf ook fouten maakt. De heer Weststrate denkt ten onrechte dat er wel veelvuldig overleg is geweest tijdens het reces binnen de coalitie. Hij heeft daar zoals gebruikelijk geen enkel bewijs voor. Hij wil graag het beleid nogmaals op hoofdpunten herzien. Volgens hem zou het juridisch zelfs niet eens mogen wat in deze gemeente gebeurd. Hij stelt dat de administratie een behoorlijke puinhoop is geweest. Hij vraagt een opinie debat op dit onderwerp aan om het onderwerp volledig te herzien. Ook is hij van mening dat de stenen nooit door gemeentewerken schoongemaakt worden.

De wethouder corrigeert nog dat de opmerking van de heer Weststrate dat het een puur om financiele redenen gemaakt beleid is. Hij zegt ook een evaluatie met de raad toe waarin men met fatsoen met elkaar zal omgaan.