17 april 2018

Financiële tegenvaller bij bouw van Gemeentewerkplaatsen

Halverwege 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het reserveren van gelden voor een nieuw steunpunt voor Gemeentewerken in Krabbendijke en in Yerseke. Inmiddels is de planologische procedure doorlopen en de vergunningen zijn verstrekt. In februari 2018 is dit werk aanbesteed aan 5 aannemers. Uit de inschrijvingen is gebleken dat  er niet genoeg geld is gereserveerd. De laagste inschrijving ligt € 278.000, 00 hoger.

Alle inschrijvingen zijn zoals gebruikelijk gecontroleerd en geanalyseerd en hieruit blijkt dat het nadelige resultaat te wijten is aan de hectiek op de bouwmarkt. Het bouwvolume en de vraag naar materialen is in een hoog tempo toegenomen en hierin wordt voorlopig nog geen kentering verwacht. Daardoor zijn de bouwprijzen enorm toegenomen.

Dit neemt niet weg dat de urgentie van de nieuw te bouwen steunpunten onveranderd blijft. Daarom heeft het college bij de raad om meer geld gevraagd. In de opinieraad van 3 april is dit voorstel besproken. Natuurlijk is het niet leuk dat we meer geld uit moeten geven, maar in dit geval heeft de SGP-fractie toch gemeend hier in mee te moeten gaan.

Het betreft hier een lange termijn investering. De afschrijving van het gebouw loopt 50 jaar en van het terrein 20 jaar. Hierdoor is de verhoging van de kapitaalslasten nog binnen de perken te houden. Ook getuigt het van goed werkgeverschap om het personeel een fatsoenlijke werkplek te geven.

De huidige steunpunten zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen die tegenwoordig gesteld worden. De nieuwe steunpunten gaan dan ook voldoen aan de huidige criteria met betrekking tot duurzaamheid: ze volledig energieneutraal. Net zoals dit reeds met de centrale werkplek het geval is.