30 oktober 2013

Geen bezuiniging op schoolbegeleiding

De raad heeft een tweetal amendementen aangenomen, waarvan de eerste betrof een amendement van Leefbaar Reimerswaal met een bezuiniging op Podium Reimerswaal en daarmee een gedeelte terugdraaien van de bezuiniging op schoolbegeleiding. Het andere amendement betrof een amendement van de SGP wat resulteerde in het restant ook ongedaan maken, ofwel het geheel terugdraaien van de bezuiniging
 
De fractie van de SGP is van mening dat de bezuiniging op schoolbegeleiding op dit moment geen goed besluit zou zijn. Deze ondersteuning staat reeds onder druk als gevolg van ontwikkelingen in het onderwijs. Echter, vanuit deze diensten wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan goed en passend onderwijs voor ieder kind. De fractie voelt zich daarbij gesteund bij het gebleken draagvlak voor de bezwaren tegen de voorgenomen
bezuiniging